O društvu

Pozdravljeni!

Izseljensko društvo Slovenija v svetu je prostovoljno združenje Slovencev iz domovine in sveta, ustanovljeno leta 1991 in registrirano 1992, na pobudo v tujini rojenih potomcev slovenskih izseljencev, ki so se ob osamosvojitvi preselili v Slovenijo, ter drugih Slovencev iz domovine. Njegova poglavitna naloga je povezovanje vseh Slovencev z matično domovino.
Naše stalno prizadevanje je omogočati Slovencem po svetu, da bi se z veseljem zavedali svojih korenin, cenili svoj jezik in slovenske navade, da bi ponosno čutili svoje slovenstvo. Preučevanje izseljenske problematike in reševanje vsestranskih potreb je bila vedno naša stalna skrb.
Izseljensko društvo Slovenija v svetu od svoje ustanovitve dalje pomaga pri vračanju slovenskih izseljencev v matično domovino, pri urejanju njihovih dokumentov in njihovem vključevanju v slovensko stvarnost.
Vsa leta dojemamo, da kjerkoli po svetu doni slovenska beseda, kjer utripa slovensko čuteče srce, tam je »naš dom brez mej«, kot je zapisano v naši himni.

V želji, da bi bili še naprej v oporo pri spodbujanju slovenske narodne identitete med Slovenci, razseljenimi po svetu, bomo vse naše poletne programe izvajali v duhu 20. obletnice samostojne Slovenije.
V naslednjih letih bomo še posebno dejavni pri omogočanju neposrednih stikov s Slovenci po svetu druge in tretje generacije, rojene v tujini. V ta namen bomo omogočali izmenjave in programe ter podpirali vse izvirne dejavnosti slovenskih skupnosti po svetu.
Vsak Slovenec, ki živi doma ali po svetu, se nam lahko pridruži, da skupaj gradimo prijazno in ponosno »Slovenijo v svetu«.

 

 


Iz statuta SVS

Namen društva Slovenija v svetu je

  • medsebojno povezovanje Slovencev povratnikov, slovenskih izseljencev po svetu in Slovencev v matični domovini,
  • ohranjanje vezi z izseljenskimi skupnostmi, iz katerih člani izhajajo,
  • sodelovanje z drugimi izseljenskimi skupnostmi in organizacijami v domovini in po svetu, ki soglašajo z nameni in načeli društva, ki se zavedajo svojega slovenstva, in ki želijo ohraniti slovenske korenine tudi v prihajajočih rodovih,
  • pomoč pri osebnem in skupnem ohranjanju slovenstva zunaj slovenskih meja, informiranje, svetovanje in pomoč pri vračanju izseljencev v matično domovino.


PDF Statut v .pdf obliki (43 Kb)


Malo zgodovine


Leta 1991 se je v Slovenijo preselilo nekaj mladih Slovencev, rojenih v Argentini. Prijateljsko so se družili v stari Ljubljani; imeli so mnogo skupnega. Predstavniki slovenskih izseljencev iz ZDA in Nemčije ter slovenskih ustanov so jim predlagali, naj za reševanje izseljenske problematike ustanovijo društvo izseljencev povratnikov in ker neposredno poznajo izseljenske potrebe, predstavljajo interese izseljencev v matični domovini. Takoj so šli v akcijo in preskrbeli prvo pošiljko učbenikov za izseljenske otroke v Argentini, sledile so akcije Pariz, sinhronizirane videokasete za otroke v ZDA in Kanadi idr.

Na začetku leta 1992 so bodoči maturanti slovenskega srednješolskega tečaja v Argentini zaprosili bivšo profesorico, tedaj članico nastajajočega društva, naj jim pomaga pri organizaciji obiska domovine staršev, jih spremlja in vodi po Sloveniji; poleg tega so jih razne organizacije in politične stranke vabile, naj predavajo o izseljencih in slovenskem izseljenstvu. Bližale so se volitve, izseljenci so se obrnili na člane društva, ki so posredovali pri volilni komisiji, da bi olajšala postopek glasovanja v tujini. Posredovali so tudi kot pooblaščenci pri mnogih postopkih o ugotavljanju slovenskega državljanstva in pri urejanju denacionalizacijskega postopka mnogih upravičencev. Tako so se akcije vrstile,  še preden je bilo društvo registrirano. Prva skrb je bila seveda skupnost, iz katere so mladi izhajali, a obzorje se je takoj razširilo na ves svet: ZDA, Kanado, Argentino, Francijo, Belgijo, Nemčijo, Avstrijo, Italijo, Švedsko, Avstralijo in drugam. Sledili so koncerti, obiski, gostovanja, predavanja, razstave idr.

 


Častni člani


Ob 10. obletnici ustanovitve izseljenskega društva Slovenija v svetu se je po sklepu občnega zbora predsednik društva Boštjan Kocmur javno zahvalil vsem, ki so vsa leta stali društvu Slovenija v svetu ob strani in ga podpirali, ter jih imenoval za častne člane:

dr. Jože Bernik (Slovenija – ZDA)
g. Cvetko Falež (Avstralija)
mag. Ivan Korošec (Slovenija – Argentina)
msgr. Janez Pucelj (Nemčija)
msgr. Janez Rihar (Slovenija)
g. Zorko Simčič (Slovenija – Argentina)
g. Stane Šterbenk (Slovenija)
dr. Peter Urbanc (Kanada)


Dejavnosti društva Slovenija v svetu

 

  • Osrednja prireditev društva je vsakoletni Tabor za Slovence po svetu, kjer predstavniki slovenskih organizacij po svetu, predstavniki vlade in predstavniki civilnih in cerkvenih družb v Sloveniji obravnavajo aktualne teme izseljenstva z namenom, da bi ozaveščali slovensko javnost in državne oblasti o izseljenski problematiki in o izseljencih kot delu narodnega telesa.

  • Vsako leto društvo SVS organizira obisk domovine prednikov za slovenske maturante iz prekomorskih držav, jih vodi in jim razkazuje lepote Slovenije in njene značilnosti. Enako vodi tudi druge skupine iz izseljenstva po poteh slovenske kulture, lepote in zgodovine.

  • Društvo SVS pomaga pri ugotavljanju slovenskega državljanstva in urejanju osebnih listin, nostrifikacijah šolskih diplom; preskrbi po svojih močeh stanovanje in službo prihajajočim izseljencem. Posredovalo je pri volilni komisiji, da bi izseljenci lahko bolj urejeno volili (leta 1992, 1996 in 2000).
  • Društvo SVS skrbi za slovensko besedo med Slovenci, ki žive zunaj slovenskih meja, s pošiljanjem šolskih knjig in literature, gledaliških iger, not, video- in avdiokaset in drugega zaprošenega gradiva.
  • Društvo SVS skrbi tudi za kulturno-umetniški stik med Slovenci. Vsako leto organizira veliko število obojestranskih obiskov pevcev, glasbenikov, zborov, ansamblov, dramskih igralcev, slikarjev, folkloristov iz matične domovine in izseljenstva.

  • Društvo SVS zbira zgodovinsko gradivo o slovenskih izseljencih in zdomcih ter preučuje njihovo problematiko. Sodeluje s slovenskimi ustanovami, ki se prav tako ukvarjajo s preučevanjem problematike slovenskega izseljenstva. Daje pobude za zakonodajno rešitev  raznih problemov izseljenskih rojakov. Samostojno oziroma v sodelovanju z drugimi institucijami izdaja oz. podpira knjige, zbornike, revije ter drugi tisk z izseljensko tematiko, avdiokasete, videokasete ter zgoščenke izseljenskih izvajalcev. Društvo SVS vsako leto izdaja tudi svoje glasilo Slovenija v svetu, kjer poroča o tematiki, ki je bila obdelana na taboru in drugih dejavnosti iz letnega programa.

 


Odbor 2011-2014

Izseljensko društvo Slovenija v svetu

 

Odborniki so izvoljeni za mandatno dobo treh let.

Lista za glavni odbor

1.    Dr. Branko Zorn (Predsednik Društva)

2.    Marko Jerman
3.    Verena Koršič-Zorn
4.    Marko Fink
5.    Franci Medic
6.    Boštjan Kocmur
7.    Bogdan Magister
8.    Federico Potočnik

Nadzorni odbor
Člani Namestniki                
Rodolfo Potočnik 
John Križman  
Franc Zabukovšek  
Nejko Štefe
Barbara Medic Janez Juvančič

 

Častno razsodišče
Člani
Namestniki
Stane Štrbenk  
Mariana P. Rezelj
Mateo Eiletz Betka Jerovšek
Jaka Kocmur Daniel Škraba


Iniciativni odsek mladih
1.    Federico Potočnik (Arg)
2.    Alexander Jerman (Arg)
3.    Matjaž Zorn (Francija)
4.    Barbi Medic (Argerntina)
5.    Martina Kocmur (Argentina)
6.    Patrik Bratkovič (Švedska)
7.    Andrew Bratina (Avstralija)