SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Program SVS Kultura Izseljenska problematika Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Knjiga gostov Povezave
Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Republika Slovenija je sprejela resolucijo o odnosih s Slovenci po svetu

...včeraj je Državni zbor sprejel resolucijo o odnosih s Slovenci po svetu... Minister za zunanje zadeve Dimitrij Rupel je v imenu vlade podprl resolucijo, o sodelovanju na volitvah. Zlasti pa je podprl poglavje o vračanju. Dopolnilo, ki ga je predlagal Jožef Jerovšek (SDS) in ki ga je Državni zbor tudi sprejel, določa, da bo Slovencem, ki živijo v državah, kjer vlada huda politična oziroma gospodarska kriza, Slovenija omogočila vrnitev v domovino.

Rupel je posebno omenil Argentino in zagotovil, da bo Slovenija zbrala podatke o tam živečih Slovencih in poskušala uresničiti njihove želje...

(DELO 24.1.2002, 1. stran)

Zunanji minister Dimitrij Rupel je dejal, da vlada podpira omenjeno resolucijo in poudaril, da so pri pripravi resolucije s parlamentarno komisijo sodelovali tako urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, kot tudi nekatera pristojna ministrstva. Kot je še izpostavil Rupel, glavne usmeritve resolucije sledijo priporočilom Sveta Evrope in Parlamentarne skupščine SE. Slovenija mora imeti do Slovencev, ki živijo izven meja Slovenije, nediskriminatorni pristop, je dejal Rupel, ki je posebej izpostavil tudi poglavje o repatriaciji, o katerem govori resolucija in med drugim določa, da bo Slovenija Slovencem po svetu, ki živijo v državah, kjer vlada huda politična oziroma gospodarska kriza, omogočila pogoje za njihovo vrnitev v domovino. V zvezi s tem se je slovenski zunanji minister navezal na Argentino in zagotovil, da bo Slovenija zbrala podatke o Slovencih v tej državi in poskušala uresničiti želje tam živečih Slovencev.

STA

Vračanje Slovencev iz tujine (Argentina)

Predlog SVS podan na delovni seji na MZZ RS - Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu
Torek, 29. januarja 2002

1. Ugotovitev stanja in možnosti:

Organizirana slovenska skupnost v Argentini je omogočila, da so tam rojeni otroci in vnuki na splošno zavedni Slovenci, ki čutijo narodno pripadnost. Želja po naselitvi v Sloveniji se je po osamosvojitvi in demokratizaciji močno okrepila. Zaradi dosedanje odsotnosti priseljevalne politike RS marsikateri ni mogel te želje realizirati. Trenutna politična, družbena in gospodarska kriza v Argentini sili tam živeče Slovence k odločitvi. Zato je RS - tako kot Italija in Španija - sklenila, da bo izdelala kratkoročen načrt, na podlagi katerega bo sprejela Slovence iz Argentine. V ta namen je treba npr. preveriti stanovanjske zmogljivosti, možnosti začetne podpore in zaposlovanja. Dati je treba močan signal, da se želi pomagati pri tem procesu. Glede na negativno demografsko rast v RS, bi moral biti tak korak tudi zaželen.

Da omogočimo repatriacijo, se moramo prej soočiti z odprtimi vprašanji, ki bi jim navzoča ministrstva in vladne službe verjetno našle ustrezne rešitve.

Izseljensko društvo Slovenija v svetu je že pred desetimi leti zapisalo v svojem statutu, da bo v oporo vračajočim se Slovencem in jim pomagalo pri reševanju težavah ob naselitvi. V preteklih letih je bila pomoč predvsem pri ugotavljanju državljanstva, nostrifikaciji diplom, v iskanju služb in stanovanj ter z nasveti v konkretnih primerih. V preteklem letu in v iztekajočem se mesecu se nam je povpraševanje in delo na tem področju vidno povečalo. Soočamo se s težavami, ki jih organizirano delo lahko reši.

2. Osnovne smernice za usklajeno (so)delovanje med vladnimi in nevladnimi ustanovami ter

3. Določitev prvih konkretnih korakov oziroma konkretnih izvajalcev le-teh

Na podlagi navedenih razmer, Izseljensko društvo Slovenija v svetu, ki sprejema prošnje izseljencev, predlaga, da ministrstva ter vladne in nevladne službe preučijo svojo zmogljivost oziroma možnost hitrih resolucij in ukrepov.

Ob repatriaciji slovenskih državljanov iz tujine bi bilo treba zagotoviti:

  1. Stanovanje ali dolgoročno kreditiranje (Stanovanjski sklad RS)
  2. Možnost zaposlitve oziroma odobritev začetne podpore in socialne varnosti (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS)
  3. Preučiti možnost odobritve statusa državljana s stalnim bivališčem v RS brez starostnih omejitev (vnuk Slovencev iz mešanega zakona je lahko državljan RS, medtem ko sin iz mešanega zakona oziroma Slovenca iz matične države in zamejskega Slovenca ne more postati državljan zaradi starostne omejitve) - (Ministrstvo za notranje zadeve in DZ)
  4. Oprostitev vojaščine za odsluženo vojaško službo v tujini: zakon predvideva oprostitev tujim državljanom, ki pridobijo slovensko državljanstvo (Ministrstvo za obrambo RS)
  5. Nostrifikacija diplom in spričeval (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS)
  6. Oprostitev mature: trenutno obstaja oprostitev mature za Slovence brez slovenskega državljanstva (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS)
  7. Štipendije za nadaljevanje študija: trenutno obstajajo štipendije za Slovence brez slovenskega državljanstva (Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS)
  8. Pokojninsko zavarovanje (med Slovenijo in Argentino poteka dogovarjanje o sklenitvi sporazuma - pot bo verjetno še dolga. Repatriirani Slovenci bodo morali prekiniti delovno dobo v Argentini, v Sloveniji pa jim ta dosežena doba ob času za upokojitev ne bo zadostovala. Zato bi bilo treba misliti, kako bi se s slovenske strani enostransko rešil problem, morda tako, da Slovenija začasno priznava služeno delovno dobo v Argentini (Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS)
  9. Mnogo naših rojakov se je v tej krizi znašlo v pomanjkanju. Slovenske izseljenske dobrodelne ustanove v Argentini, kot so Vincencijeva konferenca, Zveza mater in žena, Rožmanov dom so izčrpale vsa svoja sredstva in bi nujno potrebovale pomoč (Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas)

Društvo Slovenija v svetu se veseli pobude Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu na Ministrstvu za zunanje zadeve in ponuja svoje aktivno sodelovanje.

Izseljensko društvo Slovenija v svetu


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630