SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

1. -"KRISTUS UPANJE EVROPE", (Geslo Srednjeevropskega shoda)

PREDSTAVITEV SREDNJEEVROPSKEGA KATOLIŠKEGA SHODA (SREKS)

 

NAMEN IN CILJI. Pobudnik shoda dunajski kardinal dr. Christoph Schönborn je predsednikom škofovskih konferenc pobudo predstavil jeseni 2001, škofje pa so jo podprli na prvem skupnem srečanju, 8. 1. 2001 v Budimpešti. …Srednjeevropske države so se s tem zavestno odločile prispevati k ponovni oživitvi Evrope in njenih krščanskih korenin na osnovi zgodovinskih dejstev… Cerkev želi biti s svojim delovanjem in pobudami prisotna tudi v prihodnje, biti dejavna in odgovorna sooblikovalka Evrope prihodnosti. Kot kristjani si želimo prizadevati za spravo med narodi, postaviti znamenja upanja, ponovno odkriti vire krščanske vernosti z oživitvijo romanj v starodavna romarska svetišča …ter nakazati konkretne poti za uresničevanje ciljev. Namen shoda je spodbuditi in opogumiti kristjane k temu, da bi se udejstvovali tako na verskem kot družbeno-političnem področju. Shod je namenjen srednjeevropskim katoličanom tudi kot spodbuda za poglobitev osebne vere in novo evangelizacijo. Namen srečanja je utrditev vere v Vstalega Jezusa, ki edini prinaša upanje za Evropo in ves svet.

 

Organizacija  V glavni odbor, ki skrbi za temeljne odločitve in usmeritve, so vključeni predsedniki in tajniki osmih srednjeevropskih škofovskih konferenc. Izvršilni odbor sestavljajo pooblaščeni predstavniki škofovskih konferenc, ki skrbijo za potek posameznih prireditev in sklepne slovesnosti v Mariazell. Poleg izvršilnega odbora delujejo šedelovne skupine za mladino, bogoslužje, medije in koordinacijo romanja.

 

Dosedanji potek dogodkov v slovenskem in evropskem prostoru

Cerkev se na zaključno prireditev, … da bi se ob združevanju evropskih dežel v novo Evropo povezali med seboj ter ponovno odkrili in ovrednotili krščanske korenine. Slovenska škofovska konferenca je v tem okviru organizirala dve večji prireditvi – slovensko-hrvaško srečanje vernikov 30. 8. 2003 v Mariji Bistrici in mednarodni simpozij o posredovanju verskih vsebin v pluralni družbi različnih kulturnih in verskih vplivov v Celju od 6. - 9. 11. 2003.

 

Shod z mednarodnimi prireditvami omogoča povezavo med narodi in prispeva k preseganju  medsebojnih razlik in spravi. Shod vsebuje tudi družbeno-politično razsežnost, ki se je pokazala v pripravi mednarodnih simpozijev…Romanje: SREKS bo dosegel vrhunec v romanju narodov osmih držav v Mariazell, v soboto, 22. 5. 2004. Na slovesnost so poleg papeža Janeza Pavla II. s strani predsednika Republike Avstrije povabljeni tudi predsedniki vseh osmih držav. Organizatorji v Mariazell pričakujejo od 50.000 do 80.000 romarjev, slovenskih naj bi bilo okrog 5.000.

 

 

Dr. Andrej Saje

Generalni tajnik SŠK in tiskovni predstavnik

 

 

 

 

2.  ŠESTO SREČANJE GLAVNEGA ODBORA ZA PRIPRAVO SREDNJEEVROPSKEGA KATOLIŠKEGA SHODA

 

V ponedeljek, 29. in v torek, 30. marca 2004, je v Celju, v Domu sv. Jožefa, potekalo šesto srečanje glavnega odbora za pripravo Srednjeevropskega katoliškega shoda (SREKS-a), ki bo pod geslom »Kristus upanje Evrope« vrhunec dosegel v romanju narodov v Mariazell, 22. maja 2004.

 

Med prvimi točkami pogovora je bila redakcija poslanice, ki jo bodo škofje posredovali romarjem in vsem ljudem dobre volje za čas po romanju. Po začetnem povabilu k ponovnemu odkritju krščanskih korenin, s katerimi je Evropa zaznamovana, bodo verniki v poslanici ob Marijini podobi iz bazilike v svetišču Mariazell na osnovi svetopisemskega stavka, »kar vam poreče, storite« v sedmih točkah povabljeni k bolj zavzetemu krščanskemu življenju:

 

1. biti Jezusove priče, 2. iti v šolo molitve, 3. poglabljati osebno vero, 4. postaviti znamenja upanja, 5. ohraniti in posvečevati nedeljo kot Gospodov dan, 6. prizadevati si za ohranitev življenja,  posebej nemočnih in še nerojenih ter 7. graditi solidarnost med narodi. …

 

Po besedah pobudnika shoda dunajskega kardinala Schönborna so dosedanje priprave pokazale veliko odmevnost projekta v širšem evropskem cerkvenem in družbenem prostoru, še posebej zato, ker se bo pet držav udeleženk romanja pridružilo Evropski uniji skoraj ob istem času, kot bo potekalo romanje v Mariazell.

 

Romanje narodov se bo začelo v petek, 21. maja 2004, zvečer s programom za mlade, z nočno molitvijo in bdenjem. Sobotno mašo narodov, 22. maja 2004, bo vodil papeški legat in državni tajnik njegove svetosti kardinal Angelo Sodano. Avstrijski predsednik Thomas Klestil je v Mariazell povabil predsednike vseh osmih držav udeleženk, predsedniki škofovskih konferenc pa so povabili predsednike vlad in parlamentov ter nekatere ministre. Slovesnosti se bo udeležil tudi predsednik evropske komisije Romano Prodi. Mašo narodov bo prenašala avstrijska televizija ORF in druge nacionalne televizijske postaje.

Srečanje glavnega odbora za SREKS se je končalo s tiskovno konferenco v torek, 30. marca 2004, ob 12. uri, kjer sta kardinal Christoph Schönborn in nadškof dr. Franc Rode predstavila glavne poudarke dvodnevnega srečanja v Celju. Voditelj narodnega odbora za SREKS dr. Janez Gril je predstavil, kako potekajo priprave na shod v Sloveniji.

 

Dr. Andrej Saje

Generalni tajnik SŠK in tiskovni predstavnik

 

Posreduje s. Rezkahmp za: Duhovnost / Izseljensko društvo Slovenija v svetu

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630