SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

Drago K. Ocvirk

 

Kristus, upanje Evrope

 

Maj bo Slovenija končno tam, kjer bi vedno morala biti: v Evropi. Vračamo se v civilizacijo! Kako nas je komunistični režim oddaljili od evropskega duhovnega ozračja in vrednot, sem doživel v adventu, ko sem vodil duhovno obnovo za naše rojake v Porurju.

 

Kakih sto rojakov se je zbralo v Baasemu, večina srednja generacija in čez 20 mladih, rojenih v Nemčiji z odlično slovenščino. Lojze Zaplotnik, župnik v Essenu, me je zaprosil, naj bodo razmišljanja ubrana na temo Kristus, upanje Evrope. To je vodilo srednjevropskih Cerkva, ki na skupnih srečanjih utrjujejo svojo vero pred vstopom v Evropo. Župniku pomaga diakon Stanko Čeplak, ki je doštudiral teologijo ob delu. Prav on že leta skrbno organizira ta srečanja in čeprav ima družino (je prvi poročeni Slovenec posvečen v diakona) vsako soboto in nedeljo poučuje verouk, pripravlja sv. mašo in deluje pastoralno. A po svoji visoki krščanski in narodni zavesti me ni presenetil le on, marveč vsi udeleženci te obnove. V pogovorih ob mojih premišljevanjih so zastavljali tehtna vprašanja in kaj dopolnili z lastnimi izkušnjami.

 

Glede vere so zaskrbljeno ugotavljali, da se doma cerkve praznijo in da v njih ni mladih. Tako je vsaj med počitnicami, ko so doma, vendar jim domači marsikje pravijo, da tudi čez leto ni nič bolje. Rojaki menijo, da se nekateri duhovniki še vedno obnašajo, kakor da bi bil na oblasti komunizem in si ne upajo lotiti ničesar novega. V mislih nimajo kakšnih novotarij, ampak nujno potrebne dejavnosti, po katerih je vera kvas družbe, luč in sol sveta. Kaj in koliko se dela z mladino, so spraševali. Se kakšne odgovornosti zaupajo laikom? So skavtske organizacije zaživele v vsaki župniji? Kaj pa vzgoja za solidarnost? So mladi vključeni v različne dobrodelne in človekoljubne dejavnosti, kot npr. redna pomoč osamljenim, onemoglim in ostarelim? Če takšnih organizacij in dejavnosti ne bi bilo na njihovih slovenskih in nemških župnijah - da, na dveh koncih so dejavni! - bi bili njihovi mladi že davno izgubljeni za vero in narod, so zatrjevali.

 

Rojaki prevzemajo v svojih župnijskih skupnostih številne dejavnosti, ki jih doma opravlja duhovnik. Zaradi pomanjkanja duhovnikov in večje krščanske širine so v Nemčiji vse bolj odgovorni za Cerkev vsi verni, zato so bolj dejavni kot doma. Poglejmo še en primer. Koliko je doma vernim mar, ali bo krščanstvo omenjeno v evropski ustavi ali ne? Mislim, da bore malo! Rojaki pa so sami sprožili to vprašanje in vsi so navajali tehtne razloge, zakaj naj v ustavi stoji tudi krščanstvo. Jasno so povedali, da jih je strah Evrope, ki taji zgodovinska dejstva, še bolj pa Evrope, ki se zapira pred Kristusom. Kjer ni namreč prostora za Kristusa, tam v Evropi hitro zmanjka prostora tudi za človeka. Nacizem in komunizem sta to več kot dokazala, ko sta izmislila industrijsko uničevanje milijonov ljudi.

 

Povsem naravno je, da gre visoka verska zavest in pripadnost Cerkvi skupaj s pristnim domoljubjem. Res pa je, da to domoljubje ni kimanje oblasti, marveč kritično presojanje njenih dejanj. Kdor namreč ljubi domovino, želi imeti na oblasti najboljše in najsposobnejše, ne pa takšne, ki so zaradi svojih interesov in ideološkega fanatizma povzročali neizmerno gorje vse do zdaj. Naši rojaki na tujem so postali demokratično pismeni in se po tem najbolj razlikujejo od ljudi doma, ki niso nikoli poznali demokracije in mislijo, da je oblast dobra že, če jih ne ogroža in jim da mir. Zato se oblast boji rojakov v Evropi in jih z zapletenimi postopki odvrača od volitev. Mladi izkazujejo ljubezen do domovine staršev z lepo slovenščino in kulturnim udejstvovanjem. Daniela Lovrenčič mi je v imenu mladih podarila njihov CD Po stezicah mojega rodu, ki mi med pisanjem krajša čas.

 

Ljudje, predani Kristusu, pričujejo kakšno kakovost prinaša Kristus Evropi in narodu. Zato vam, drage Slovenske in Slovenci, želim na začetku novega leta, da bi se še tesneje oklenili Kristusa in bili glasniki upanja za Evropo in naš narod v novem letu in vse dni do srečanja z virom našega upanja.

 

 

PS. Rojaki iz Baasema, še enkrat hvala za vaš misijonski dar in solidarnost z lačnimi otroci.

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630