SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

OBZORJA SPLOŠNE POKLICANOSTI K SVETOSTI

Ljubljana, 7. aprila 2004

 

VELIKA NOČ JE NAJVEČJI KRŠČANSKI PRAZNIK

 

»Bližala pa se je judovska pasha. Veliko ljudi iz podeželja je pred pasho šlo v Jeruzalem, da bi se obredno očistili. Iskali so Jezusa in se med seboj pogovarjali, ko so bili v templju: 'Kaj se vam zdi? Da ne bo prišel na praznike?' Veliki duhovniki in farizeji pa so izdali ukaz, naj tisti, ki bi izvedel, kje je, naznani, da ga bodo prijeli« (Jn 11,55-57). - Jezusovo javno delovanje je prebudilo veliko željo po svetosti. Pobožni Judje so v Jezusovem javnem delovanju zaznali nov božji poseg v zgodovino in so se na ta dogodek pripravljali po judovskih običajih. Zanimalo jih je, ali bo Jezus iz Nazareta prišel pred pasho v Jeruzalem. Če bo prišel na praznike, so bili prepričani, da bo to izredna, neponovljiva judovska velika noč. V tem pričakovanju se niso motili, zato so trajen zgled kristjanom vseh časov, kako naj se tudi mi leto za letom pripravljamo na velikonočne praznike.

Vsi tisti, ki so se zbrali v Jeruzalemu ob zadnji pravi judovski pashi, so doživeli nenavadne dogodke in so bili priče, kako je Bog v Jezusu Kristusu odrešil judovski narod in vse človeštvo.

 

VELIKI ČETRTEK

Na Veliki četrtek, - je zapisal glavni tajnik Slovenske škofovske konference - pri dopoldanskih sv. mašah škofje ordinariji v stolnicah posvetijo sveta olja (krstno olje, bolniško olje in sv. krizmo). Olja se uporabljajo pri podeljevanju zakramentov krsta, birme, bolniškega maziljenja in mašniškega posvečenja. Duhovniki pri tej sv. maši tudi obnovijo duhovniške obljube.

 

Na veliki četrtek zvečer kristjani praznujemo postavitev dveh zakramentov, mašniškega posvečenja in zakramenta Evharistije. Na veliki četrtek se v Cerkvi zahvaljujemo za zakrament mašniškega posvečenja…

Pri zadnji večerji z učenci nam je Jezus izročil svoje telo in svojo kri v jed in pijačo. Poleg tega pa je postavil tudi zapoved medsebojne ljubezni. V znamenje tega je učencem umil noge.

(Prim. Velikonočni liturgični program. Dr. Andrej Saje. SŠK, 7 aprila 2004)

 

"ČE SEM TOREJ JAZ, GOSPOD IN UČITELJ, VAM UMIL NOGE…(JN. 13,14-15)."

Z UMIVANJEM NOG, JE JEZUS POKAZAL UČENCEM, KAKO NAJ GRADIJO CERKEV.

Če jim je on, ki so ga priznavali za svojega Gospoda in Učitelja, umil noge, so tudi oni dolžni v ponižnosti graditi krščanske skupnost na osnovi ljubezni.

Jezusovo druženje z apostoli v času javnega delovanja je bila velika šola, kako naj gradijo krščansko skupnost. Zato je potrebno, da je v njej dobro utečena izmenjava informacij med voditeljem in člani. Vsak član ve, da je bivanje v skupnosti prijetno, kadar se vsi družijo drug z drugim prijazno, v iskrenosti, preprostosi in vljudnosti, kot je primerno za skupnost, ki je zbrana v Gospodovem imenu.

Ker pa so vse krščanske skupnosti tudi apostolske, naj bodo usmerjene v službo drugih, v sodelovanju s tistimi, ki iščejo Boga ali delajo za večno pravičnost v svetu.

V postnem času naj skupnosti preverijo, če njihov življenjski slog ustreza njihovemu apostolskemu poslanstvu in gostoljubju. Kako naj bi vsak kristjan prispeval pri graditvi življenja v skupnosti in ji posvetil dovolj časa in moči, da se ustvari vzdušje, ki omogoča dialog, v katerem ni nobeden prezrt.

 

(Posreduje iz Sporočila SŠK in Oddaje Vatikanskega radia z dovoljenjem p. J. Sraka in dr. A Saje - Gospod naj napolni naša srca z Velikonočnim veseljem, mirom in blagoslovom: s. Reka Krajnik)

 

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630