SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

Ljubljana, 20. maja 2004

 

 

Papeški svet za pastoralo priseljencev o poroki med katoličani in muslimani

 

 

Na Tiskovni urad SŠK je od petka, 14. maja 2004, ko je Papeški svet za pastoralo priseljencev izdal posebno navodilo z naslovom Jezusovo usmiljenje do priseljencev[1] in se nanaša na odnos katoličanov do priseljencev, do danes prišlo več prošenj za pojasnilo njegovega pomena in vsebine.

Povod za nastanek in objavo dokumenta je vedno večje preseljevanje narodov. Navodilo je splošne narave in velja za vso vesoljno Cerkev, se pravi tudi za krajevno Cerkev na Slovenskem, ki glede tega vprašanja ne more imeti drugačnega mnenja. V Cerkvi na Slovenskem važnejše dokumente, ki jih izda Sveti sedež, prevedemo. Odločitev o tem ali bo omenjeni dokument preveden, še ni bila sprejeta.

Namen dokumenta je opozoriti na pojav množičnega preseljevanja ljudi in na izzive, ki ga le-to prinaša. Navodilo poudarja, da so priseljenci znamenje časa in izziv za novo evangelizacijo. Daje napotke za pastoralno delo s priseljenci, še posebej, če so drugačne veroizpovedi. Za kakovostno pastoralo priseljencev drugih veroizpovedi je najprej potrebno temeljito poznavanje katoliške vere. Dokument za zgled navaja Jezusovo ravnanje, za katerega je bila značilna prosojnost odnosov, jasnost, usmiljenje in ljubezen. V členih od 65 do 68 glede poroke katoličanov z muslimani, naroča, da je potrebno v primeru, ko se katoličanka poroči z muslimanom, posebej previdno ravnati in jo opozoriti na kulturne in sociološke razlike ter na nevarnosti, ki jih mešan zakon prinaša. Ideal je, da sta oba zakonca z istega kulturnega področja in katoliške vere. Če gre za mešan zakon oziroma za par, kjer sta fant in dekle različnih veroizpovedi, je za poroko potrebno dovoljenje pristojne cerkvene oblasti.

Navedbe v dokumentu so odraz izkušenj iz življenja in držijo, vendar ne v vseh deželah v enaki meri. V Italiji mora npr. katoličanka oziroma katoličan pred poroko z muslimanom opraviti informativni pogovor, v katerem se seznani z dejstvi in morebitnimi posledicami odločitve za poroko z muslimanom. V Cerkvi na Slovenskem je porok med pripadnikom katoliške vere in muslimanom malo.[2] Posebna navodila za pripravo na poroko s pripadnikom islamske veroizpovedi, ki bi se bistveno razlikovala od splošno uveljavljene prakse priprave na poroko v primeru mešanih zakonov, ne obstajajo. Največ primerov poroke med katoličanom in nekatoličanom beležijo v Prekmurju, kjer gre za poroko med pripadnikoma katoliške in evangeličanske Cerkve.

Vsak človek se ima po naravnem pravu pravico poročiti s komerkoli, seveda v primeru, da ni posebnega zadržka. Cerkev pri tem nikogar ne ovira, zahteva le temeljito pripravo, kjer se zaročenci seznanijo z zakramentom sv. zakona ter z dolžnostmi in obveznostmi, ki jih z vstopom v zakonski stan sprejemajo.

 

dr. Andrej Saje

tiskovni predstavnik SŠK

 

[1] Dokument je v različnih svetovnih jezikih v celoti dostopen na spletni strani:

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/s_index_generaldocuments/ rc_pc_migrants_gendocuments_it.htm

 

[2] Na sedežih vseh treh škofij v Cerkvi na Slovenskem smo dobili naslednje podatke:

Škofija Koper: v škofiji so v letu 2003 zabeležili dve poroki med pripadnikom katoliške Cerkve in muslimanom.

Nadškofija Ljubljana: v nadškofiji so v letu 2003 izdali dovoljenja za šestinosemdeset primerov sklenitve cerkvenega zakona katoličana z nekrščeno osebo, pri čemer vrsta veroizpovedi ni izrecno navedena. Poznavalci razmer pravijo, da gre v večini primerov za poroke katoličana z neverujočo osebo. V posebno kategorijo sodijo poroke katoličanov s pravoslavnimi. V nadškofiji je bilo leta 2003 med katoličanoma sklenjenih 1.633 cerkvenih porok.

Škofija Maribor: v škofiji so leta 2003 podelili osemindvajset spregledov, pri čemer je šlo skoraj pri vseh primerih za poroko katoličana z osebo, ki ne pripada nobeni veroizpovedi. V zadnjih desetih letih so zabeležili le en ali dva primera poroke med katoličanom in muslimanom.

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630