SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

Papež Janez Pavel II. pri današnji splošni avdienci razlagal psalm 30, ki je hvalnica Bogu za rešitev v času smrtne preizkušnje.

Odprta razstava o papežu Silvestru II., ki se je že pred 1000 leti zavedal pomembnosti razširjene Evrope, saj je spodbudil vzpostavitev krajevnih Cerkva na Poljskem in Madžarskem.

Seja Komisije redovnih ustanov Slovenije in Slovenske škofovske konference v Mekinjah pri Kamniku.

 

PSALM 30, ki sloni na vrsti nasprotij, ki na simboličen način izražajo Gospodovo osvoboditev. Tako je npr. sestopu v grob kot dejavnik ravnovesja pridružen dvig iz podzemlja, trenutni Božji jezi njegova doživljenjska dobrota, večernemu joku jutranja radost, žalovanju ples in raševini slavnostna obleka. Brž ko je minila noč smrti, napoči zora novega dne. Zato je krščansko izročilo ta psalm razumevalo kot velikonočni spev. "Kristus se zahvaljuje Očetu za veličastno vstajenje". Molivec se obrača h Gospodu z namenom, da bi napovedal svojo namero, da ga bo hvalil, ali ga bo spomnil na klic, ki ga je naslovil nanj v času preizkušnje, ali pa ga bo znova prosil za usmiljenje. Nevarnost, ki jo je molivec pustil za seboj, je bila velika, zato je tudi spomin na prestano trpljenje še vedno svež in jasen. Toda zora novega dne je že napočila in je grozljivi občutek bližine smrti odstopil prostor življenju, ki gre naprej.

Psalm dokazuje, da se ne smemo nikoli pustiti ujeti v temačen vrtinec obupa, tudi kadar se zdi, da je vse izgubljeno. Si ne smemo niti domišljati, da se bomo vedno rešili sami s svojimi lastnimi sredstvi. Tudi psalmist je okusil skušnjavo ošabnosti in samozadostnosti, ko pravi: "Jaz pa sem rekel v svojem zadovoljstvu: 'Ne bom omahnil na veke'." Tudi cerkveni očetje so se ustavili ob tej skušnjavi, ki se vsiljuje v času blagostanja, in so v preizkušnji videli božji klic k ponižnosti. Potem pa se spomni tudi preizkušnje, ki ga je zadela in pravi Gospodu: "Ko si skril svoje obličje, sem bil zmeden". Spominja se tudi načina, kako je rotil Gospoda in ga prosil pomoči, da bi bil rešen smrti, pri čemer je navajal kot razlog dejstvo, da smrt ne prinaša Bogu nikakršnega dobička, kajti mrtvi niso več sposobni hvaliti Boga in nimajo nobenega razloga več, da bi razglašali zvestobo Bogu, saj jih je ta zapustil.

Sveto pismo stare zaveze izraža globoko človekovo željo po zmagi Boga nad smrtjo in je navaja številne primere, ko je bila ta zmaga tudi dosežena, kot npr. ljudje, ki jim je grozila smrt od žeje v puščavi. Toda to niso bile dokončne zmage nad smrtjo, saj je ta prej ali slej vendarle prevladala. Hrepenenje po dokončni zmagi pa se je kljub temu ohranilo in je končno postalo upanje na vstajenje. Izpolnitev tega hrepenenja je bila v polnosti zagotovljena šele s Kristusovim vstajenjem, za katerega se ljudje ne bomo mogli nikoli dovolj zahvaliti Bogu.

 

PAPEŠKI SVET ZA MEDVERSKI DIALOG.

Njegova dolžnost je spodbujanje odnosov s člani in skupinami drugih religij, ki niso vključene v krščanske veroizpovedi, prav tako pa tudi z ljudmi, ki imajo na kakršen koli način v sebi čut za vero. Na plenarnem zasedanju bodo svoja razmišljanja ob 40. obletnici medverskega dialoga z ljudmi drugih ver predstavili zlasti tisti nadškofi in škofi, ki prihajajo iz držav, ki so sestavljene iz ljudi različnega verskega izročila.V zadnjem letu, nato pa bodo sledili pogovori v skupinah, kjer bodo osrednjo pozornost namenili vprašanjem. 40. obletnico bodo 19. maja obeležili z javnim zasedanjem na papeški univerzi Urbaniana.

Večer prej, ki sovpada s papeževim 84. rojstnim dnevom, bo skupina Gen Rosso v dvorani Pavla VI v Vatikanu izvedla glasbeno predstavo, zasnovano na psalmih.

 

ISKALCI RESNICE - PAPEŠKI SVET ZA KULTURO je včeraj na papeškem ateneju Regina apostolorum v Rimu odprl razstavo z naslovom 'Iskalci resnice', ki prikazuje temeljne prispevke, teme in najpomembnejše trenutke odnosa med znanostjo in vero. Cilj organizatorjev je, da bi na razstavo poleg splošne javnosti privabili zlasti študente in docente z univerz. Razstava prikazuje, da neka znanstvena raziskava je namenjena gradnji boljšega sveta za dobrobit človeka.

Predsednik Papeškega sveta za kulturo, kardinal Paul Poupard je odprl še eno razstavo, in sicer o papežu Silvestru II. Pobuda je nastala eno leto po odprtju dogodkov ob tisočletnici njegove smrti. Prvi francoski papež, je bil velik strokovnjak v logiki, retoriki, matematiki, geometriji, astronomiji, glasbi in medicini. Silvester II. je umrl 12. maja leta 1003, pokopan pa je v Lateranu v Rimu. Njegova dediščina je še posebej pomenljiva danes ko se je Evropska unija razširila tudi na vzhodno Evropo. Vera in razum, torej, znanstvena in verska razsežnost, sta v tem papežu vzajemno napajali. To je pomembna smernica današnjim znanstvenikom, namreč da je mogoče znanstveno raziskovati, ne da bi pri tem izključili svojo versko razsežnost. Premišljevanje o tem papežu tudi danes Cerkvi daje priložnost, da nadaljuje dialog med vero in znanostjo. Temu je veliko spodbudo dala komisija, ki jo je za primer Galilea ustanovil papež Janez Pavel II. Svoje delo je pod vodstvom kardinala Pouparda končala leta 1992, ko je pošteno priznala krivico, ki jo je Katoliška Cerkev povzročila Galileu zaradi subjektivne napake v presoji. 

 

LETNO SREČANJE PREDSTAVNIKOV KONFERENCE REDOVNIH USTANOV SLOVENIJE (KORUS-A) IN SLOVENSKE ŠKOFOVSKE KONFERENCE (SŠK).

Izhodišče dopoldanskega srečanja, ki ga je predstavil p. Slavko Stermšek, je bilo osredotočeno na uresničevanje oznanjevanja evangelija in pospeševanje edinosti med KORUS-om in SŠK. Dr. Vinko Škafar je imel predavanje z naslovom "Medverski dialog v združeni Evropi", v katerem je poudaril pomembno razliko med ekumenizmom in medverskim dialogom; pri ekumenizmu gre za dialog katoličanov z ostalimi krščanskimi Cerkvami, pri medverskem dialogu pa za dialog z nekrščanskimi verstvi, v Sloveniji zlasti z najštevilčnejšo islamsko skupnostjo. Katoličani smo poklicani k dialogu, pogoj zanj pa je najprej dobro poznavanje temeljev naše vere, evangelija. Poudarjeno je bilo, da je evropsko združevanje izziv za ekumensko razsežnost in dialog z drugače verujočimi. Katoličani smo poklicani k temu, da iščemo in utrjujemo osnovne resnice naše vere.

V popoldanskem delu so predstavniki KORUS-a in SŠK srečanje nadaljevali ločeno. Predstavniki KORUS-a so izvolili novo vodstvo. Na mesto dosedanjega predsednika p. Slavka Stermška, OFMConv , je bila izvoljena s. Marija Peče, inšpektorica Hčera Marije pomočnice, podpredsednik je postal provincial Družbe Jezusove p. Janez Poljanšek, ekonom inšpektor salezijancev g. Lojze Dobravec. Izvoljeni so bili še 4. člani, in sicer provincialka šolskih sester s. Angela Zanjkovič, višja odgovorna sestra Skupnosti Lojola s. Ljudmila Kokalj, provincial frančiškanov p. Viktor Papež in provincial kapucinov br. Primož Kovač.

Škofje so medtem v popoldanskem delu, na katerem je bil navzoč tudi apostolski nuncij Santos Abril y Castelló, potrdili predlog, da bodo volitve novih članov župnijskih pastoralnih svetov (ŽPS) prihodnje leto na drugo postno nedeljo.

 

Slovensko romanje v Einsiedeln  bo vodil škof Andrej Glavan.

Potrdili so predlog za imenovanje članov v odbor za pripravo in izvedbo škofijskih pastoralnih dni, ki so predvideni v petletnem načrtu uresničevanja plenarnega zbora Cerkve na Slovenskem.

Škofijski pastoralni dan bo v vseh treh škofijah potekal predvidoma 4. in 5. junija 2005, na katerem bo glavna obravnava tema vloga laikov v cerkvi. Vlogi laikov bo posvečeno tudi pastirsko pismo slovenskih škofov za postni čas.

Člani SŠK so se seznanili z delovanjem tajništva SŠK in njenega tiskovnega urada, na katerega s strani medijev prihaja vedno več prošenj za sodelovanje.

Potrdili so liturgična besedila za godovni dan svetnikov, svetega p. Pija iz Pietrelcine in blaženega Marka iz Aviana, ki sta posebej pomembna za kapucine. Potrdili so udeležbo na mednarodnih srečanjih, še posebej na plenarnem zasedanju Sveta evropskih škofovskih konferenc (CCEE), ki bo jeseni potekalo v Leedsu v Veliki Britaniji. Seznanili so se s sklepnimi pripravami na Srednjeevropski katoliški shod (SREKS), ki bo vrhunec dosegel v romanju narodov v Mariazell, v soboto, 22. maja 2004. Iz Slovenije se bo romanja poleg škofov udeležilo približno 6.500 romarjev. Škof Anton Stres je kot član Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE-ja) poročal o romanju v Santiago de Compostela, ki ga je pripravila omenjena komisija. Prve tri dni je potekalo romanje, ki se je nadaljevalo s kongresom na temo Vloga katoličanov v Evropi.

 

Povzetek Vatikanskega radia z dovoljenjem p. Janeza Sraka.Lep pozdrav vsem rojakom: s. Rezka Krajnik

 

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630