SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

CERKVENE PRIREDITVE OB VSTOPU REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO

 

Pretekli teden so po slovenskih cerkvah potekale številne slovesnosti ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Počasi Vam bom skušala zbrati najlepše duhovne misli, ki so bile napisane ob tem zgodovinskem dogodku.

 

V ljubljanski stolnici sv. Nikolaja je včeraj potekala slovesna maša za domovino pred vstopom Slovenije v Evropsko unijo. Somaševanje je vodil apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, nadškof Santos Abril y Castelló.

 

Apostolski nuncij je  dejal, da je priključitev Slovenije Evropski zvezi "pomemben trenutek v zgodovini slovenskega naroda, datum, ki naj bi ostal kot eden izmed najbolj izjemnih v življenju Slovencev". Rekel pa je tudi naslednje: "Katoliška skupnost, ki je najbolj številna v državi, je in se čuti v polnosti slovenska. Zato se pridružuje vsem ostalim sektorjem in civilnim oblastem, ter skupaj z njimi praznuje ob tem pomembnem dogodku za domovino, z željo pošteno prispevati k njeni dobroti in napredku. Želi biti odprta za dialog z vsemi; ne išče posebnih družbenih ugodnosti, zahteva samo, da bi mogla vršiti svoje poslanstvo v spoštovanju široko priznanih pravic v evropski demokraciji, brez privilegijev in brez diskriminacije v odprtosti za boljšo bodočnost… Prosimo, da bi Bog, Oče in prijatelj ljudi, vedno spremljal Slovenijo na njeni poti!"

 

"ZA SLOVENIJO V EVROPI ČLOVEKOVEGA DOSTOJANSTVA"

Proces vključevanja Slovenije v Evropo, je pred več kot desetimi leti sprožil predsednik prve slovenske demokratične vlade, Lojze Peterle. Svoje misli in vtise ob tem zgodovinskem dogodku nam je pojasnil takole:

"Zgodovinski dan ,- je spregovoril gospod Lojze Peterle, - vstopa Slovenije v Evropsko zvezo je mogoč, ker so tudi v času totalitarizma živeli pri nas ljudje svobodnega srca, demokratičnega prepričanja in evropskih obzorij. Njihovo vztrajanje pri vrednotah in načelih evropskega demokratičnega sveta je omogočilo tudi potrebno politično voljo za izvedbo osamosvojitve in demokratizacije... Ta dan nas kliče k izrazu hvaležnosti vsem, ki so kakorkoli prispevali k povrnitvi dostojanstva našega človeka in celega naroda. Verni in neverni, živi in mrtvi, doma in na tujem. Z njihovim delom in žrtvami smo se vzpeli do dostojanstva naroda z lastno in priznano državo. Na tem temelju smo se šele lahko kot subjekt lastne usode prostovoljno in demokratično odločili, da bomo skupaj z drugimi narodi Evrope v miru in v svobodi delili iste temeljne vrednote, načela in skupno prihodnost.

V Evropsko zvezo se vključujemo najprej zaradi vrednot, zaradi spoštovanja človekovega dostojanstva in identitet narodov, zaradi načela enotnosti v različnosti, zaradi solidarnosti. Želimo, da ostane to trajni temelj, na podlagi katerega bomo kot enakopravni ustvarjalci sooblikovali resnično združeno Evropo. V Zvezo se vključujemo s slovenskim srcem in z mislijo na celo Evropo in mir po vsem svetu. Z veseljem nad krščanskim deležem pri tem enkratnem podvigu in s posebno hvaležnostjo do papeža Janeza Pavla II., ki je z osebnimi dejanji zaznamoval slovensko neodvisnost ter takratnemu slovenskemu cerkvenemu vodstvu z nadškofom dr. Alojzijem Šuštarjem na čelu, se vam zahvaljujem, dragi bratje in sestre, za vaš bogati prispevek k temu, da je danes na Slovenskem drugače.

Z vami želim deliti tudi pričakovanje, da bodo evropski standardi prevladali tudi v odnosih med politično oblastjo in Cerkvami na Slovenskem. Želim vam veliko sproščenega ustvarjanja v novih okoliščinah, ki prinašajo nove zahtevne izzive, predvsem pa vam želim veliko samozavesti in veselja do življenja. Izbirajmo življenje tudi po prvem maju 2004."

 

KOPRSKI ŠKOF MSGR. METOD PIRIH JE SKUPAJ Z GORIŠKIM NADŠKOFOM MSGR. DINOM DE ANTONIJEM VODIL MOLITVENO SREČANJE V CERKVI NA KOSTANJEVICI V NOVI GORICI.

TUDI OD 22. DO 24. URE STA BILA OBA ŠKOFA NAVZOČA PRI SLOVESNOSTI NA TRGU PRED ŽELEZNIŠKO POSTAJO V NOVI GORICI, KJER JE BILA DRŽAVNA SLOVESNOST PRED VSTOPOM SLOVENIJE V EVROPSKO ZVEZO.

 

Kostanjeviška cerkev je bila premajhna za vse, ki so se ob obeh škofih in številnih duhovnikih, tako iz Slovenije kot iz Italije, zbrali k molitvi. Prof. Tavano iz stare Gorice je kratko predstavil pomen kraja, na katerem so se zbrali k molitvi, za obe cerkvi in skupnosti, to je, slovensko in italijansko.

Koprski škof Metod Pirih je v nagovoru povedal, da je od našega sprejema krščanstva minilo več kot 1250 let. Približno okrog leta 745 sta sveti krst namreč sprejela slovenska kneza Gorazd in Hotimir. S tem dejanjem so se nam odprla vrata h Kristusu, pa tudi v skupnost evropskih narodov. Stopili smo v zgodovino odrešenja in v zgodovino evropske civilizacije. Skozi stoletja je bila pripadnost evangeliju odločilna prvina pri oblikovanju naše kulture, naše narodne samobitnosti in različnih vrednot. Krščanska vera je skozi zgodovino osmišljala naše bivanje in usmerjala naše poslanstvo. Sedaj pa je po Božji Previdnosti prišel dan, ko vstopamo v Evropsko unijo, torej v skupnost držav in narodov, katerih temeljne vrednote so krščanskega izvora.

 

NATO JE SPREGOVORIL ŠE GORIŠKI NADŠKOF DINO DE ANTONI[1], ki je izrazil veselje, da je molitveno srečanje potekalo na kraju, ki je povezan z zgodovino vsega mesta. Ljudje obeh jezikov so se tu čutili sprejete kot doma. Vesel sem nad srečanjem tudi zato, ker sem brez prevzetnosti prepričan, da lahko tukajšnji katoličani pomagajo Evropi, da se zavedajo svoje duhovne krščanske dediščine… Sposobni so tudi pokazati načelo različnosti v edinosti, ki je zakoreninjeno v srcu tako, da bo tudi v prihodnje zagotavljalo Evropi demokracijo, zmožno ne samo soočiti se z izzivom mnogih kultur in religij, ampak iz tega novega obraza evropskega kontinenta napraviti tudi vir človečnosti.

Prisotnost kristjanov in katoličanov je dobro za novo Evropo, in sicer zato, ker demokracija potrebuje bogastvo zaupanja in skupnih idealov, ki so zakoreninjeni v naših krščanskih izročilih in so kulturno učinkoviti. Izločanje vere iz socialne sfere ni sprejemljivo. Če bodo kristjani skupaj, bodo razodevali svoje versko upanje, ki bo kot starodavna kovačnica kulturnega in socialnega življenja, mogočno sredstvo proti nevarnosti, da bi evropska povezava postala samo trgovska zveza. Ob koncu je goriški nadškof zaželel še, da bi bili vključeni v skupne pobude, v srečanja, na katerih bi se bolje spoznali med seboj, v kulturna dejanja, ki bodo pomagala vedno bolj ceniti duh Ogleja, ter v tista vsakodnevna srečanja, ki jih je prekinila vojna. Zaželel je tudi, da bi skupna romanja na Sveto goro postala še pogostejša, kajti če bomo Očeta kaj prosili v Jezusovem imenu, nam bo to tudi dal.

SOLČAVA - Slovesno mašo v počastitev vstopa Slovenije v Evropsko unijo pa so pripravili tudi na severu, namreč v cerkvici Svetega Duha v Podolševi, hribovskem zaselku, ki leži na nadmorski višini 1150 metrov in spada v obmejno občino Solčava v Logarski dolini. Pobudnik slovesnosti je bil Gorniški klub Savinjske doline, ob sodelovanju savinjsko-šaleškega naddekanata...Številne vernike, je nagovoril naddekan Jože Pribožič, ki je med drugim dejal, da so se zbrali kot apostoli - polni binkoštnega veselja, ker postajamo člani evropske zveze držav, ki temelji na enakosti in enakopravnosti. Drugačnost drugega je naše bogastvo in mi smo pripravljeni biti bogastvo za druge… "

-Ni nobena prava modrost se svoje stare trme držati, ampak vse prav preudariti in se boljšega prijeti." (bl. A.M.Slomšek). Idilična cerkvica Svetega Duha iz 15. stoletja, na novo zgrajena leta 1891 in pred leti obnovljena, je bila pretesna in premajhna za vse vernike in obiskovalce. Ti so napolnili tudi velik travnik pred cerkvijo, kjer je po koncu svete maše ob slovesnem pritrkavanju zvonov naddekan Pribožič blagoslovil lipo - simbol slovenstva - kot pomnik prihodnjim rodovom na dan, ko je Slovenija postala enakopravna članica velike družine evropskih narodov. Po koncu svete maše so se verniki skupaj z dekani in duhovniki odpravili še na mejni prehod Pavličevo sedlo, kjer je bila krajša slovesnost, ki so se je udeležili župani zgornje-savinjskih občin in različni gostje iz Slovenije in Avstrije.

Dragi rojaki, z dovoljenjem p. Janeza Sraka, sem Vam danes posredovala le te nagovore, v prejšnjih oddajah boste pa lahko našli tudi nagovor gospoda škofa Andreja Glavana...

Jutri na vsakoletnem majskem romanju nas, vrnjenih izseljencev k Mariji Pomagaj na Brezjah, Vas bom priporočila naši slovenski Kraljici. Lep pozdrav vsem: s. Rezka Krajnik HMP

 

 

[1] Gospod nadškof Dino de Antoni zelo ljubi Slovence, to nam pove njegova drža ob svojem imenovanju, ko je najprej prišel  na Rakovnik, kjer mu je gospod Stanislav Hočevar omogočil nekaj lekcij o slovenskem jeziku…

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630