SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

Opoldanski nagovor papeža Janeza Pavla II.

Nedelja Dobrega Pastirja, 2. maja 2004

 

 

V nedeljo, 16. maja bo papež Janez Pavel II. proglasil šest novih svetnikov. Med njimi bo tudi blaženi Hanibale Di Francia, duhovnik in novinar, pobudnik svetovnega dneva molitve za duhovne poklice. Papež Pavel VI. je pobudo sprejel in leta 1964 nedeljo Dobrega Pastirja določil za dan molitve za duhovne poklice.

Sedanji sveti oče je pomen duhovnega poklica za življenje posameznika in celotne skupnosti danes poudaril ne le z besedo, marveč tudi s podelitvijo duhovniškega posvečenja 26. diakonom rimske škofije. Množica, ki se je ob tem zbrala v baziliki sv. Petra v Vatikanu je lahko prisluhnila njegovim besedam spodbude in svežine polne notranjega ognja.  ki svetega očeta prevzame, ko spregovori o lepoti odgovora na skrivnostni Božji klic.

 

Svojo homilijo je papež Janez Pavel II. oprl na obhajilni spev današnje sv. maše, ki govori o Dobrem Pastirju, ki je dal življenje za svoje ovce. V velikonočno Jagnje Kristusa, ki je rešilo čredo, v Jezusa Dobrega Pastirja, ki je umrl in tretji dan vstal od mrtvih, naj vsi upremo svoj pogled.

To vabilo so nekoč oznanjali apostoli in ista vesela novica odmeva tudi danes na začetku tretjega tisočletja.

Iz Jezusovega pogleda polnega sočutja Dobrega Pastirja, se v Cerkvi vedno znova poraja dar in skrivnost duhovnega poklica. V istem pogledu odkriva svoj začetek tudi poklic v duhovništvo  -  je tik pred posvečenjem sveti oče spomnil navzoče diakone. Spodbudil jih je, naj v svetu, ki se vede kot da bi hotel na Boga pozabiti, nikoli ne izgubijo poguma, saj bo Bog vedno z njimi. Pri tem pa je nujno, da sredi obilnega in pomembnega pastoralnega dela ohranjajo Jezusa vedno v središču svojega življenja in ostajajo z njim vseskozi tesno povezani v molitvi, v vsakdanji osebni meditaciji, v zvestobi bogoslužju zlasti pobožnemu obhajanju evharistične daritve. Samo če bodo polni Boga, bodo pravi apostoli nove evangelizacije, saj nihče ne more deliti drugim nečesa, kar sam nima.

Ob koncu je vse novo posvečene  povabil, naj do Marije, Matere Dobrega Pastirja vedno gojijo sinovsko pobožnost; njo pa je prosil, naj jih vedno skrbno spremlja na življenjski poti. 

 

 

Svoj nagovor pred opoldansko molitvijo pa papež Janez Pavel II. namenil za nas vse v teh dneh zelo aktualni temi evropskega povezovanja.

 

 

Svoj nagovor pred opoldansko molitvijo je papež Janez Pavel II. povezal s pomembnim dogajanjem na evropskem političnem prizorišču. Spomnil je, da je v Evropsko zvezo vstopilo deset narodov, ki se je že doslej po kulturi in izročilu čutili evropskih.

Evropska zveza pa bo imela trajno prihodnost le, če bo temeljila na skupnih vrednotah in ne le na gospodarskih in političnih temeljih, kot je na to sveti oče opozoril že pred 22 leti ob svojem romanju v Compostelo. Zgodovina notranje rasti evropskih narodov hodi v korak z evangelizacijo, saj bi njene identitete brez upoštevanja krščanstva sploh ne mogli dojeti.

K utrditvi evropske kulturne in duhovne enovitosti je Cerkev v zadnjih letih pripomogla na poseben način z zasedanjem škofovskih sinod v letih 1990 in '99, saj bo le življenjski sok, ki prihaja evangelija, lahko zagotovil Evropi skladen razvoj njene identitete v svobodi, solidarnosti, pravičnosti in miru. Samo Evropa, ki bo znova odkrila - in ne zakrila - svoje krščanske korenine, bo zmogla biti kos velikim nalogam tretjega tisočletja kot so: mir, dialog med kulturami in verstvi

ter spoštovanje stvarstva.

Pri tem so verniki tako evropskega Zahoda kot Vzhoda so v odprtem  in iskrenem ekumenskem sodelovanju poklicani dati svoj prispevek, je dejal sv. oče.

Ob koncu svojega opoldanskega nagovora je papež Janez Pavel II. v mislih poromal v številna Marijina svetišča posejana po vsej Evropi. Mariji, Materi upanja in svetnikom ter svetnicam - zavetnikom Evrope - je  izročil bodočnost vse evropske celine.

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630