SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

Nagovor nadškofijskega upravitelja msgr. Andreja Glavana

pri maši za domovino pred vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo

Ljubljana, stolnica sv. Nikolaja, 29. aprila 2004

 

POVZETEK POSREDUJE DRUŠTVO SLOVENIJA V SVETU ZA DUHOVNOST -  Vir: SKŠ

 

Kdo in kaj je Evropa za nas kristjane?

Kristus ni bil Evropejec (je zapisal prof. Rebula), a si je izbral Evropo za prostor, ki naj bi izžareval njegovo veselo oznanilo blagrov – Božjega kraljestva; Pavlove misli o univerzalnem bratstvu, ko ne bo ne Juda ne Grka, sužnja, ne svobodnega ne moškega ne ženske … ampak vsi eno v Kristusu.

Iz semena krvi tisočerih mučencev je na ruševinah zahodnega rimskega cesarstva pognala krščanska omika, ki je z notranjo močjo in dinamizmom razmeroma hitro pronicnila med množico novih evropskih narodov in plemen, in je z Benediktovim pravilom: »Moli in delaj« nedvomno odločilno prispevala k utrditvi nemirnih razmer in oblikovanju evropske kulture in družbene istovetnosti.

Krst karantanskih knezov Gorazda in Hotimirja leta 743 za zgodovinarje pomeni prvo odločitev Slovencev za Evropo. Oglej, Solnograd in Blatograd so bila središča, iz katerih so oglejski patriarh Pavlin II, irski menih Modest kot koroški škof z misijonarji prinašali »veselo sporočilo« med Slovence; med tem, ko je bil vpliv Cirila in Metoda v Kocljevi Panoniji časovno zelo kratek.

Sv. oče Janez Pavel II. je v nagovoru predstojnikom kulture, znanosti in umetnosti leta 1996 v Mariboru poudaril pomen naše bogate kulture, s katero kot z bogato doto gremo v novo Evropo:

»Vaša kultura je starodavna in nanjo ste upravičeno ponosni, saj ste prav po kulturi ohranili svojo samobitnost skozi stoletja, ko niste imeli svoje države. Vaša narodna zavest in vaša notranja povezanost sta črpali svojo moč iz jezika in kulture, ki so ju gojili in pospeševali slovenski rodovi v preteklosti. Tudi neodvisnost Slovenije ima svoj temelj v vaši kulturi. (…) Duhovna dediščina, na kateri je osnovana vaša kultura, dolguje veliko krščanskemu navdihu, navzočem v dveh velikih evropskih kulturnih tradicijah, vzhodni in zahodni, čeprav v Sloveniji druga močno prevladuje nad prvo.

V vsakem resničnem srečanju med evangelijem in določeno kulturo se sproži proces očiščevanja in razvoja, ki s časom razodene dotlej neznane možnosti te kulture. To se je zgodilo tudi v srečanju med krščanstvom in slovenskim ustvarjalnim duhom. Vaši predniki so v Jezusu Kristusu spoznali svojega Odrešenika in v stiku z evangelijem se je polagoma poglabljal njihov moralni čut. V motrenju Božjega in človeškega lika učlovečene Besede se je izostril celo njihov čut za lepoto.

O tem pričajo številne cerkve in znamenja, ki dajejo edinstven čar vaši pokrajini. O tem priča bogastvo vaših ljudskih pesmi, ki so pogosto prežete z versko vsebino, o tem govorijo zakladi vaše cerkvene glasbe od Jakoba Gallusa do sodobnih skladateljev. Krščansko obzorje je v ozadju vaših pesnikov in pisateljev, od Prešerna do Balantiča, od Cankarja do Preglja, da imenujem samo nekatere. V istem duhovnem ozračju se gibljejo vaši slikarji Jakopič, Kregar in drugi. Iz iste krščanske skrivnosti se močno navdihuje Plečnik, ki je neizbrisno zaznamoval vašo arhitekturo 20. stoletja, obogatil pa je tudi Prago in Dunaj. Vaš prispevek k evropski kulturi sega tudi na področje znanosti in misli. Naj omenim samo Frana Miklošiča, rektorja dunajske Univerze in očeta slovenske filologije, ter filozofa Franceta Vebra.

Rodovitna povezanost med kulturo in evangelijem je v vaši zgodovini izpričana tudi na področju šolstva, gospodarstva, socialne dejavnosti in politike, kjer srečujemo vrsto izrednih osebnosti. (…) Slovenski narod ima torej dovolj dokazov, ki govorijo o vplivu evangelija na vsa področja življenja.« (…)

»Edinost Evrope zahteva danes od njenih prebivalcev, še posebej politikov, da prepoznajo znamenja časa in sklenejo nekakšno zavezo bratstva, po katerem se bodo prizadevali upoštevati drug drugega tako, kot člane evropske kot nacionalne domovine. Poklicani smo k tistemu, kar združuje in skupaj oblikovati rešitve za probleme, ki še ovirajo edinost vseh evropskih držav« – je Chiara Lubich poudarila na srečanju 1000 županov za zedinjeno Evropo v Innsbrucku že pred tremi leti.

Za sklep si vzemimo k srcu še papeževo misel, ki jo je izrekel ob koncu prvega obiska pri nas: »Ohranite nedotaknjeno obličje te čudovite dežele, ki vam jo je Bog zaupal; ne dopustite, da bi zamrlo plemenito državljansko in duhovno izročilo, ki je zaznamovalo zgodovino vašega ljudstva! Pogumno in vztrajno stopajte dalje po poti napredka, s seboj pa vedno nosite vrednote svoje bogate kulturne dediščine.

Slovenija, naj tujec, ki pride semkaj, uživa čist zrak tvojih gora in tvojih dolin, naj se odžeja z neonesnaženimi vodami tvojih potokov, naj se prenovi ob sproščenem občudovanju tvojih čudovitih pokrajin. Še bolj pa naj se duhovno okrepi v stiku z gostoljubno dobroto tvojih prebivalcev, s kristalno čistim poštenjem nravi, s sporočilom optimizma in upanja, ki izvira iz krščanske vere, živete v strogi preprostosti. (…)

Bratje in sestre v Sloveniji, bodite vselej enotno in složno ljudstvo, družina, sestavljena iz mnogih družin, med katerimi vladata ljubezen in medsebojna pomoč. Družbene in kulturne spremembe sedanjega časa gotovo zadevajo tudi življenje in navade v družinah, vendar te spremembe ne smejo imeti zanje usodnih posledic, da ne bi prišlo do tega, je potrebno, da se v vsakem domu trudite dosledno in prepričljivo ohraniti in predajati dediščino vere in kulture, ki ste jo podedovali od svojih prednikov.«

Vera in kulturna dediščina sta tisto, kar lahko damo Evropi in hkrati oplemeniteno ohranimo. Pri tem naj nam pomaga naša Mati Marija, kraljica Slovencev in odslej tudi kraljica Združene Evrope.

 

msgr. Andrej Glavan

upravitelj ljubljanske nadškofije

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630