SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

1. SPLOŠNA AVDIENCA JANEZA PAVLA II. - O MOLITVI NEDOLŽNO PREGANJANEGA

Sveti oče je pripravil katehezo o odlomku iz psalma 27. Začenja se s klicem h Gospodu: "Usmili se me! Odgovori mi!" Nato je izraženo intenzivno iskanje Gospoda, ob bolečem strahu, da bi ga ta utegnil zapustiti. V ospredju je molivčevo zaupanje v Gospoda, ki rešuje v preizkušnji in podpira v težavah.Tako zariše dramatično obzorje, kjer ni več družinske naklonjenosti, ampak so vsepovsod sovražniki, nasprotniki in krive priče.

Molivec v svetu zaznava prisotnost nasilnega zla, ki ima svojega voditelja in navdihovalca v Satanu… Toda v osamljenosti vernik ni povsem sam, ker se nadenj sklanja usmiljeni Bog. Ob tem je papež spomnil na znameniti stavek preroka Izaija, ki govori o materinskem sočutju in pozornosti: "Mar pozabi žena svojega otročiča in se ne usmili otroka svojega telesa? A tudi če bi one pozabile, jaz te ne pozabim." Na te besede je treba spomniti zlasti vse ostarele, bolne in od vseh pozabljene ljudi, ki jim ne bo nikoli nihče izkazal pozornosti, da bi tako čutili Gospodovo očetovsko in materinsko roko, ki se tiho in ljubeče dotika njihovih trpečih in morda celo objokanih obrazov.

---Sledi poziv, ki se v psalmu večkrat ponavlja: "Iščite moje obličje! Tvoje obličje, Gospod, iščem. Ne skrivaj svojega obličja pred mano!" Božje obličje je cilj duhovnega iskanja. V jeziku psalmov je iskanje Gospodovega obličja pogosto sopomenka za vstop v tempelj, kjer vernik praznuje in izkustveno doživlja edinost z Bogom. Ta izraz vključuje tudi mistično potrebo po božji intimnosti med molitvijo. V bogoslužju in v osebni molitvi nam je podeljena milost, da zaslutimo tisto obličje, ki ga ne bi mogli nikoli neposredno uzreti v našem zemeljskem življenju. Kristus pa nam ga je razodel na dostopen način in nam je obljubil tudi dokončno srečanje z njim iz obličje v obličje v večnosti.

 

2. POVZETEK KATEKIZMA KATOLIŠKE CERKVE

V petek se bo končalo posvetovanje vseh kardinalov in predsednikov škofovskih konferenc o Povzetku Katekizma katoliške Cerkve, ki ga je pripravila za to posebej oblikovana skupina kardinalov. V pripravi so skušali ugoditi papeževi želji, ki jo je v začetku februarja lani zapisal v pismu kard. Josephu Ratzingerju, - povzetek, naj vsebuje jedrnat zapis najpomembnejših in najosnovnejših verskih vsebin Cerkve, ob spoštovanju popolnosti in celovitosti cerkvenega nauka, da bo nastal neke vrste priročnik, ki bo tako vernim kot nevernim omogočal kratek in celovit pregled katoliške vere.

Osnutek Povzetka, ki so ga pregledovali na posvetu bo približno sedamkrat krajši od osnovnega Katekizma, napisan v obliki vprašanj in zgoščenih odgovorov. Za takšno literarno obliko so se odločili, ker menijo da v največji meri privablja k branju in vzpostavlja namišljen dialog med besedilom in bralcem. Na koncu najnovejše zgoščene oblike Katekizma katoliške Cerkve bodo natisnjene nekatere najosnovnejše krščanske molitve in obrazci katoliškega verskega nauka.

Projekt Povzetka, je dejal vodja vatikanskega tiskovnega urada, želi biti verodostojen odsev Katekizma katoliške Cerkve tako v zasnovi kot jezikovnem izražanju. Zato to ne bo katerikoli povzetek katoliške vere, ampak Povzetek Katekizma katoliške Cerkve.

 

3. NOVO PROVINCIALNO VODSTVO SLOVENSKIH FRANČIŠKANOV

Novo provincialno vodstvo sestavljajo provincialni minister br. Viktor Papež.Njegova naloga je, da animira, vodi in spodbuja življenje manjših bratov, na ozemlju katerega predstojnik je. Nosi odgovornost tako za duhovni napredek, kakor tudi za svetni blagor bratov.

Provincialni vikar br. Marjan Čuden in pet svetovalcev: br. Zdravko Jakop, br. Pavle Jakop, br. Nikolaj Žvokelj, br. Stane Zore in br. Mari Osredkar, so njegovi sodelavci pri. novem provincialnem vodstvu, ki bo skušalo čimprej uresničiti vse smernice, ki so si jih zadali na kapitlju, tako glede vzgoje, kot tudi delovanja v Sloveniji in po svetu.

 

4. ŠTIRIDNEVNO ŠTUDIJSKO POSVETOVANJE V STIČNI, ŽE 27. PO VRSTI.

- Letos je potekalo pod naslovom "Motivacija pri katehezi", začelo pa se je že v nedeljo zvečer z razdelitvijo udeležencev v skupine. V ponedeljek zjutraj se je 73 katehistinj in katehistov najprej zbralo pri sveti maši, ki jo je daroval voditelj Slovenskega katehetskega sveta Vlado Pečnik. Študijski del prvega dne posvetovanje je potekal v treh vsebinsko različnih delavnicah, katerih izhodišče je bil takoimenovani didaktični trikotnik "katehet - otrok - snov" in vzajemen odnos med njimi. Delavnice so pripravili trenerji - voditelji Mladinske akademije, projekta, ki je nastal v okviru Društva Mladinski ceh pod okriljem salezijancev v Ljubljani.

Vsebina prve delavnice je bila naravnana na samo-motiviranje oziroma samospoznavanje katehista in na pomen načrtovanja ciljev, ki morajo biti zelo jasno postavljeni, uresničljivi in preverljivi. Druga delavnica je govorila o motiviranju otrok in skupine, s katero katehist dela. Udeleženci so s pomočjo različni konkretnih nalog spoznavali, da je skupina živ organizem, ki je ustrezno motiviran le ob pravilnem izbiranju metod dela in dobrem odnosu med katehistom in veroučencem. V tretji delavnici pa je bil poudarek na uporabi igre za motivacijo skupine in kako igro kot del kateheze uporabiti za dobro motivacijsko sredstvo.

Prvi študijski dan posvetovanja se je končal z večernim koncertom zbora Magnifikat iz Grosuplja in se nadaljeval v torek zjutraj s predavanjem magistre Ane Gradišar, ki je govorila o motivaciji otrok za učenje in sodelovanje ter izkušnjah pedagoga pri motiviranju za učenje.Za včerajšnji popoldanski del posvetovanja je predavanje pripravil p.dr. Vinko Škafar, ki je katehistinjam in katehistom govoril o odgovornosti katehista za oznanjevanje pravega nauka. V poplavi različnih novodobnih gibanj, sekt in vsemogoče literature mora biti katehist zelo pozoren na vse tisto, ki skušajo mnogi velikokrat tudi pod krinko izkrivljenih dejstev krščanskega nauka širiti med nevednimi ljudmi  . Za konec posvetovanja pa so danes pripravili še strokovni izlet v Varaždin, kjer so se srečali z vodilnimi katehisti v katehetskem uradu na škofiji v Varaždinu in si ogledali kulturne znamenitosti mesta in cerkva.

 

5. INTERVJU S SLOVENSKIM VELEPOSLANIKOM PRI SVETEM SEDEŽU, DR. LUDVIKOM TOPLAKOM, ki je razmišljal o zgodovinskosti vstopa RS v Evropsko unijo.

Vstop Slovenije  v EU je velik zgodovinski dogodek. V čem je za Vas kot diplomata Slovenije zgodovinskost tega dogodka?

Slovenija je v 14. letih od uvedbe parlamentarne demokracije in v 12. letih od mednarodnega priznanja postala enakopravna članica Evropske unije, rečejo družine evropskih narodov, enakopravne skupnosti evropskih držav. Mogli bi reči, uresničil se je zgodovinski senj Slovencev. To pa pomeni tudi novo odgovornost za sedanjo in bodoče generacije, da bodo znale in zmogle v barvitem mozaiku združene Evrope ohranjati in razvijati svojo zgodovinsko in kulturno identiteto in tako prispevati svoj prepoznavni delež v tej evropski skupnosti narodov in obenem zagotoviti svojim otrokom enakopravne, spoštljiv položaj ter gospodarsko in kulturno razvojno perspektivo.

Diplomacija je področje, ko država oblikuje in sporoča svoje poglede drugim državam in mednarodni skupnosti. Kako priložnost tega dogodka vidite za Slovensko diplomacijo in posebej v Vašem primeru v odnosu s Cerkvijo?

Prav v tem trenutku se bo povečala odgovornost slovenske diplomacije, da bo zagotavljala pogoje Sloveniji in Slovencem, da bodo v mednarodni skupnosti uveljavljali svoj enakopraven položaj ter zagotavljala vse razvojne možnosti na gospodarskem, kulturnem, socialnem, pravnem, političnem in duhovnem področju. Prenos določenih pristojnosti v Bruselj

 

Janez Sraka

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630