SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

Obzorje splošne poklicanosti k svetosti

 

Dragi rojaki!

 

Vsem Slovenkam in Slovencem Izseljenskega društva Slovenija v svetu, lep pozdrav!

Danes sem pripravila za vas papeževe besede o pogostem prejemanju zakramenta sprave, kot priprava na Veliko noč in kakor nujni predpogoj za pot k svetosti, ki si jo vsi želimo.

 

O POGOSTEM  PREJEMANJU ZAKRAMENTA SPRAVE

 

Papež Janez Pavel II. je to predlagal kot pastoralno pot Cerkve na začetku tretjega tisočletja. Včeraj pa je govoril udeležencem tečaja članom Sodišča Apostolske penitencierije, ki je svoj tečaj pripravila o zakramentu sprave, da ima Obzorje splošne poklicanosti k svetosti v zakramentu sprave bistveno predpostavko.

 

V govoru je sveti oče omenil, da letos poteka 30 let, odkar je v veljavo stopil nov Spokorni obrednik. S tem so duhovniki in verniki dobili v roke dragoceno sredstvo za prenovo zakramentalne spovedi. Posebne pozornosti je po njegovih besedah vredna zlasti nova formula zakramentalne odveze, ki osvetljuje trinitarično razsežnost tega zakramenta: namreč Očetovo usmiljenje, velikonočno skrivnost smrti in vstajenja njegovega Sina in izlitje Svetega Duha.

 

Z novim obrednikom, ki je poln svetopisemskih, teoloških in bogoslužnih posebnosti, je Cerkev dala vernikom na razpolago možnost, da zakrament sprave doživijo v luči vstalega Kristusa. Sad tega zakramenta je tudi pristno duhovno vstajenje, ki vrača dostojanstvo in dobrine, ki jih uživajo Božji otroci, od katerih je največja dobrina prijateljstvo z Bogom. Zato bi bilo zgrešeno težiti k svetosti, ne da bi posameznik pogosto in resno pristopal k zakramentu spreobrnjenja in posvečenja.

 

Ta zakrament spremlja tudi določeno očiščevanje, in sicer bodisi v dejanjih spovedanca, ki razkrije svojo vest iz globoke potrebe po odpuščanju in prenovi, bodisi v izlitju zakramentalne milosti, ki očiščuje in prenavlja. Spoved je zakrament razsvetljenja, saj so Božja beseda, zakramentalna milost, in spodbude Svetega Duha resnično duhovno vodstvo za spovedanca. Končno pa zakrament sprave udejanja tudi vnovično srečanje s Kristusom, saj skozi spoved vernik doživlja vedno globljo edinost z usmiljenim Gospodom, vse do polnega poistovetenja z njim, ki se imenuje »življenje v Kristusu«, kar je tudi prava opredelitev svetosti.

 

Ob koncu govora je papež poudaril še veliko odgovornost vseh spovedovalcev, da to službo opravljajo z dobroto, modrostjo in pogumom. Apostolska penitencierija ima svoje korenine v 12. stoletju, ko se omenja služba kardinala, ki v papeževem imenu opravlja spovedi. Ko je kardinal penitencier pozneje dobil še pomočnike, je dobil naziv višji penitencier, pomočniki pa so bili nižji penitencierji, ki jih poznamo  še danes, saj so porazdeljeni po štirih rimskih patriarhalnih bazilikah. Služba višjega penitencierja je izredno pomembna, saj v papeževem imenu odloča o spornih zadevah človekove vesti, tudi če niso zakramentalne narave, in o podeljevanju odpustkov, zato je njegova služba ena izmed maloštevilnih služb v rimski kuriji, ki ne preneha tudi v primeru papeževe smrti, saj učinkovitosti zakramenta sprave ne more prekiniti noben zemeljski dogodek.

 

Sodišče apostolske penitencierije trenutno vodi ameriški kardinal James Stafford, ki je danes tudi vodil skupino sodelavcev sodišča na avdienci pri papežu.

 

s. Rezka Krajnik HMP

 

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630