SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

IMENOVANJE NADŠKOFA DR. FRANCA RODETA ZA PREFEKTA KONGREGACIJE ZA USTANOVE POSVEČENEGA ŽIVLJENJA IN DRUŽBE APOSTOLSKEGA ŽIVLJENJA

 

Ljubljana, 11. februarja  2004

 

Po Zakoniku Cerkvenega prava so kongregacije uradi rimske kurije »po katerih papež navadno opravlja posle vesoljne Cerkve in ki v njegovem imenu in z njegovo oblastjo izvršujejo službo v blagor Cerkvam«. V Rimski kuriji je poleg državnega tajništva še 9 kongregacij, 3 sodišča in 11 svetov.  - Prvo kongregacijo, ki naj bi pokrivala področje ustanov posvečenega življenja je leta 1586 ustanovil papež Sikst V. in je nosila ime: Sveta kongregacija za zadeve redovnikov. Leta 1601 je bila pridružena Kongregaciji za škofe in druge prelate, dokler ji papež sv. Pij X leta 1908 ni spet vrnil avtonomije in jo poimenoval Kongregacija za redovnike. Leta 1967 je papež Pavel VI. razširil njeno področje in jo preimenoval v Kongregacijo za redovnike in svetne inštitute, sedanji papež Janez Pavel II. pa jo je v apostolski konstituciji Pastor Bonus, ki je izšla 28. junija 1988, poimenoval z imenom, ki ga nosi še danes: Kongregacija za ustanove posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

 

Kongregacija o kateri govorimo se ukvarja z vsem, kar zadeva disciplino, študij, premoženje, pravice in dolžnosti ustanov posvečenega življenja, kamor sodijo tako ženski kot moški redovi (npr. Cistercijani) ter redovne družbe (npr. Jezuiti), svetni inštituti (npr. Družba Kristusa Odrešenika) in družbe apostolskega življenja (npr. Misijonska družba Lazaristov).

V delokrog kongregacije sodijo tudi zadeve meniškega življenja, skupnosti posvečenih devic ter novih oblik posvečenega življenja. Jurisdikcija nad člani naštetih skupnosti je osebnega značaja in nima ozemeljskih omejitev. Za lažjo predstavo lahko navedemo, da je leta 2003 v okviru Katoliške Cerkve delovalo: 194.129 redovnikov – od tega 139.159 duhovnikov in 54.970 redovnih bratov, 792.317 redovnic ter 51.973 članov kontemplativnih redov. Vsi ti so organizirani v več kot 2000 redov oz. drugih oblik posvečenega življenja.

 

Člani Kongregacije so poleg prefekta, tajnika in podtajnika še 20 kardinalov in 6 nadškofov. Za normalen potek dela pa skrbi še 30 uslužbencev.

Dosedanji prefekt Kongregacije je bil od leta 1992 nj. em. kard. Martinez Somalo, ki se je mestu prefekta odpovedal zaradi dopolnjene starosti 75 let.

 

Blaž Jezeršek, tajnik

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630