SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

 

Opoldanski nagovor papeža Janeza Pavla II
Nedelja, 4. julija 2004

Napoved:
Ta teden je v Vatikanu prišlo do srečanja med carigrajskim patriarhom Bartolomejem I. in papežem Janezom Pavlom II. Preteklo nedeljo nas je sveti oče prosil, naj ta dogodek podpremo z molitvijo, danes opoldne pa je že spregovoril o njegovi glavni vsebini: Poslej naj bi se med obema cerkvama okrepila tako "dialog ljubezni" kot "dialog resnice", ki naj bi krepila rast medsebojne edinosti Kristusovih učencev.

*********

Takoj na začetku nagovora nam je sveti oče spregovoril o hvaležnosti do Boga in o veselju, ki ga preveva ob doživetju nedavnega obiska carigrajskega ekumenskega patriarha

Bartolomeja I. Ob spominu na zgodovinsko srečanje med njunima predhodnikoma Pavlom VI. in Atenagorom I., sta skupaj obhajala praznik apostolov Petra in Pavla.

Nato je sveti oče povedal, da sta s patriarhom Bartolomejem I. podpisala skupno izjavo, ki potrjuje dosedanjo pot in hkrati katoličane in pravoslavne poziva k prenovljeni zavzetosti za popolno edinost med kristjani.

Medtem ko sta ocenila dosedanje uspehe in tudi težave, ki še ostajajo na področju dela za krščansko edinost, sta obnovila odločnost ne le za nadaljevanje, marveč za okrepitev ekumenskega dialoga. Rast naj bi bila opazna tako na ravni bratskih odnosov oz. dialoga ljubezni, kot na področju cerkvenega nauka, oz. dialoga resnice.

V tem duhu sta se sogovornika mogla soočiti z nekaterimi svežimi problemi in nesoglasji.

Tako sta na konkreten način pokazala, kako kristjani zmorejo in morajo vedno sodelovati tudi takrat, ko je med njimi prisotna razdeljenost in konflikt. Na ta način zgovorno oznanjamo evangelij miru svetu, ki je žal zaznamovan z neravnovesji in nasiljem.

Med nedavnim srečanjem se je okrepila tudi zavest,da so se katoličani in pravoslavni poklicani zavzemati zato, da evropska celina ne bi pozabila svojih krščanskih korenin. Samo tako bo Evropa zmogla v polnosti odigrati svojo vlogo v dialogu med civilizacijami in v pospeševanju svetovne pravičnosti, solidarnosti in varovanja stvarstva.

Ob koncu je sveti oče Marijini materinski priprošnji izročil omenjene sklepe in zaželel, da bi jih z Božjo pomočjo zmogli postopno uresničevati.

Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je papež Janez Pavel II. vsem povedal še, da se bo jutri odpravil na kratke počitnice v dolino Aoste v Severni Italiji in obenem zaželel dneve sproščenosti in vedrine tudi vsem družinam, ki v tem času skupaj preživljajo počitnice. Njegovo očetovsko srce pa ni moglo zaobiti misli na vse tiste, ki si pravih počitnic ne bodo mogli privoščiti. Zaželel je, da bi prav vsakdo mogel doživeti potrebne dni prekinitve delovne aktivnosti. Obenem je povabil k organizaciji primernih razvedrilnih pobud, obogatenih s pristnimi človeškimi odnosi, ki naj bi prinesle novo osvežitev ljudem, ki so osamljeni in se nahajajo v raznovrstnih težavah.

 

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630