SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Duhovnost

 

 

KRISTJANI NA SLOVENSKEM SO NA NOV NAČIN STOPILI NA PRIZORIŠČE VESOLJNE CERKVE

 

V Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani višji redovni predstojniki in predstojnice razmišljajo te dni o tem, kako tudi v prihodnosti razvijali skupno zavest o pripadnosti Bogu posvečenih oseb in o njihovi odgovornosti pri gradnji skupnega evropskega doma v sožitju več kultur. Različne teme so na meji med teologijo, posameznimi karizmami, duhovnim in apostolskim delovanjem posameznih redov, kulturo in snovanjem novih oblik sožitja. To bo v vsakem primeru zahtevno, bogato za samobitnost posameznih narodov, ki bodo dovolj zavzeto razvijali svojih duhovnih in drugih možnosti.

 

Posvečene osebe v Sloveniji bodo te tematike v prihodnje poglabljale na več ravneh, ko bodo v molitvi pred Bogom iskale navdihe, kako delovati v prihodnosti. Sedanjim pogovorom bodo sledila srečanja na narodni in mednarodni ravni z namenom, kako lastna spoznanja vnesti na evropsko raven najprej znotraj Cerkve, nato pa tudi na drugih področjih. Obstaja upanje, da se bodo v ta namen ustanovile nove oblike sistemskega sodelovanja, tako znotraj posameznih držav, kot tudi na evropski ravni. Na tej ravni bomo poslej Slovenci še bolj prisotni v svetu, kot smo bili do danes.

 

Tisti posamezniki v Cerkvi, ki so prejeli mašniško posvečenje in vse Bogu posvečene osebe, oziroma redovniki in redovnice po daru karizme, so po nauku Cerkve na poseben način posredniki odrešenja tudi za druge. To je tista razsežnost Cerkve, ki je po svoji notranji naravnanosti najbolj odprta delovanju Svetega Duha, ki nenehno deluje v Cerkvi, kot je Kristus obljubil apostolom. Skrb za to stvarnost Cerkve je papež zaupal sinu Cerkve na Slovenskem. Spremljati, voditi, presojati, potrjevati in spodbujati v imenu Kristusovega namestnika na zemlji, pomeni biti v središču odreševanja človeštva, ki je najpomembnejše dogajanja na svetu. Uradno bo poslej za to teološko dogajanje odgovoren sin slovenskega naroda. Že to dejstvo samo po sebi daje posebno priznanje Cerkvi, ki je v Sloveniji in slovenski duhovni izkušnji. Osebni dejavnik je v Cerkvi vedno močno prisoten, ker je vsak kristjan kraj odreševanja, ker se v njem dogaja njegov oseben proces odrešenja, v določeni meri pa tudi sodeluje pri odrešenju vsega človeštva. Na ravni vesoljne Cerkve je tak mejnik papeževa odločitev, da ljubljanskega nadškofa dr. Franca Rodeta imenuje za prefekta Kongregacije za skupnosti posvečenega življenja in družbe apostolskega življenja.

 

V Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani se nadaljuje 11. Generalna skupščina Zveze evropskih konferenc višjih redovnih predstojnikov in predstojnic. V teh dneh skupaj razmišljajo o tem, kako naprej razvijati skupno zavest o njihovi pripadnosti veliki Evropi ter o odgovornosti, ki jo nosijo posvečene osebe pri gradnji te večkulturne stvarnosti.

 

Tudi slovenski kristjani, ki so posebej dejavni v politiki in si odgovorno prizadevajo za krščanske vrednote na evropski ravni. Na začetku februarja so se udeležili evropskega kongresa ljudskih in krščansko-demokratskih strank v Bruslju. Doslej so zagovarjali in politično ter pravno izvajali načela o socialni pravičnosti, solidarnosti, tržnem gospodarstvu, ki nove vrednosti razdeli med vse državljane v obliki dostojnih plač, dobro organiziranega šolstva, zdravstva, pokojnin, predvsem pa modro zamišljenega in učinkovitega gospodarstva, ki je poglavitni vir trdnosti doseženega blagostanja vsega prebivalstva.

 

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na Duhovnost.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2004 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630