SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave

Program

 


Izseljensko društvo
SLOVENIJA V SVETU
Ljubljana,  3. januar 2007

    Spoštovani!

Po 15. členu društvenega pravilnika vljudno vabimo vse člane Izseljenskega društva Slovenija v svetu na redni občni zbor, ki bo v sredo, 7. februarja ob 19,30 v Zavodu sv. Stanislava.

Dnevni red:

1.Izvolitev delovnega predsedstva: predsednik, zapisnikar, overovatelja zapisnika
2.Branje zapisnika prejšnjega občnega zbora
3.Tajniško poročilo o delu SVS
4.Blagajniško poročilo o finančnem poslovanju SVS
5.Poročilo predsednika
6.Poročilo nadzornega odbora
7.Razgovor o poročilih
8.Predstavitev načrta SVS za leto 2006
9.Razno - Zaključek

Če ob napovedani uri ni prisotna vsaj polovica članstva, se začetek odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno odloča, če je prisotnih najmanj deset članov društva (16. čl.).

Z željo, da se vidimo na občnem zboru, vas iskreno pozdravljam!


                                Boštjan Kocmur,
                                       predsednik ID SVS

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2006 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630