SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave

Program

 

 

Načrtovane aktivnosti in programi

Izseljenskega društva Slovenija v svetu

v letih 2007 in 2008

 

 

Cilji in načrti delovanja

 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu s svojo dejavnostjo sodeluje pri utrjevanju in ohranjanju narodne, jezikovne ter kulturne identitete Slovencev po svetu. Preko svoje izvirne ustvarjalnosti povezuje slovenske izseljence med seboj in z matično domovino. Zato Slovenija v svetu podpira vse organizirane skupnosti po svetu, jih spodbuja, podpira njihove dejavnosti in jih po možnosti tudi predstavlja slovenski javnosti. Slovenija v svetu po svojih močeh pomaga tudi posameznikom iz Slovenije in iz sveta, ki se obrnejo na društvo s prošnjo, povezano z izseljensko problematiko, s stiki med izseljenci in domovino ter z vračanjem.

 

Navedene  cilje – v kolikor nas podpira slovenska država – jih dosegamo in načrtujemo doseči s sledečimi programi:

1)      tradicionalni programi, kot so Tabori Slovencev po svetu, gostovanja dijakov iz prekomorskih držav, srečanja slovenske mladine z raznih celin, gostovanja gledaliških skupin, zborov in likovnih ustvarjalcev ter priprava seminarjev za pospeševanje kulturne ustvarjalnosti Slovencev po svetu;

2)      bienalno nogometno prvenstvo Slovencev po svetu za kategorijo odraslih ter za kategorije U10 in U14 v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije;

3)      stalna skrb za vključevanje vračajočih Slovencev v domači kraj. Pomoč in svetovanje vračajočim Slovencem ter tistim, ki se pripravljajo na prihod v Slovenijo;

4)      mesečna in druga srečanja ter tedenske športne dejavnosti, ki vračajočim Slovencem  omogočajo lažje vključevanje v slovensko družbo;

5)      izdaja posebnih publikacij vezanih na izseljensko problematiko, ki so mnogokrat bile izhodišče za obravnavo in reševanje izseljenske problematike;

6)      ozaveščanje slovenske javnosti o izseljenski problematiki;

7)      sodelovanje s predlogi in amandmaji k zakonom, ki obravnavajo Slovence po svetu;

8)      kulturni programi, kjer sodelujejo Slovenci po svetu, in obravnavanje izseljenske tematike na vseslovenskih srečanjih;

9)      mesečne predstavitve slovenskih skupnosti po svetu;

10) redno poročanje dogodkov preko spletne strani Izseljenskega društva Slovenija v svetu.

 

            Ob izboru programov smo upoštevali predvsem kakovost in potrebe interesentov na podlagi priporočil iz izseljenstva in z oceno primernosti v slovenskem prostoru. Izbor se večinoma oblikuje na podlagi finančnih možnosti in potreb slovenskih skupnosti po svetu. Pri tem skrbimo za kontinuiranost izseljenskih izvedb, ker le tako naše delo deluje kot spodbuda. Pričakovanje na dogodek omogoča neprekinjeno ustvarjalnost in samoiniciativnost slovenskih skupnosti po svetu.

 

Rezultati

            V zadnjih letih opažamo porast samoiniciative ter ustvarjalnosti z izvirno glasbeno in gledališko produkcijo mlajše generacije, ki deluje v slovenskih skupnostih po svetu.

            Programi, predvsem na področju šolstva in športa, v veliki meri spodbujajo k medsebojnemu sodelovanju med Slovenci po svetu, matico in zamejstvom (dijaki iz prekomorskih držav, srečanja mladih, nogometni turnir …).

            Projekti, povezani z repatriacijo, pa odpirajo nova vrata med Slovenci doma  in po svetu (prek lokalnih skupnosti).

 

VSEBINSKA UTEMELITEV PROGRAMOV SVS ZA LETI 2007 IN 2008

 

 

1. 14. in 15. TABOR SLOVENCEV PO SVETU

 

Kot vsako leto tudi za leti 2007 in 2008 načrtujemo tabora Slovencev po svetu (14. in 15. po vrsti).  Na obeh taborih bomo obravnavali teme, ki naj bi spodbujale k uspešnejši ohranitvi narodne identitete Slovencev po svetu in jim s tem omogočalo še večjo navezanost na slovensko narodno telo.

 

Na 14. taboru bomo spregovorili o možnostih regionalnega vključevanja slovenskih izseljencev v matično domovino in njihovo pomembnost za domači kraj. Sodelovali bodo predstavniki regionalnih skupnosti ter izseljenci iz različnih krajev.

 

Na 15. taboru bomo nadaljevali s tem projektom in vključili še druge lokalne skupnosti ter se soočali z rezultati in njihovimi potenciali. Pri tem projektu izhajamo iz dejstva, da sta vedno bolj prisotna tretja in četrta generacija Slovencev po svetu in da je njihov čut narodne pripadnost vedno bolj odvisen od naše pomoči ter njihove neposredne vključenosti v slovenskem matičnem prostoru.

 

Pri obeh taborih bodo tudi prisotne skupine iz izseljenstva, ki več let gojijo slovensko kulturo in

narodno zavest.

 

Izvajalec: Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja: Slovenija

Mesec prireditve: 30. junij  2007 in julij 2008

 

 

2. OBISK MATURANTOV IZ PREKOMORSKIH DRŽAV

 

 

Obisk maturantov iz prekomorskih držav je eden izmed temeljnih programov za ohranjevanje slovenske zavesti med mladimi rodovi v tujini. Po večletnemu obisku slovenskih šolskih tečajev imajo dijaki-abiturienti možnost na lastne oči spoznati, kakšna je dežela in njeni ljudje, o katerih jim govorijo doma in v šolah. Obenem lahko izpopolnijo in preverijo svoje znanje slovenščine na dvotedenskem tečaju slovenskega jezika, ki ga organizira Filozofska fakulteta.

 

 

Izvajalec:  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja: Slovenija

Mesec prireditve: Junij-julij 2007/2008

           

 

  

3. GOSTOVANJE GLEDALIŠKE SKUPINA IZ ARGENTINE

 

 

Trem uspelim obiskom gostujočih gledaliških skupin se bo v prihodnjem letu pridružila nova skupina iz Argentine. S svojimi nastopi bodo obogateli tako sebe kot gledalce, hkrati pa utrdili lastno slovensko govorico.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Junij 2008

 

 

 

4. NOGOMETNI TURNIR IZSELJENCEV SLOVENIJA 2007

 

 

Izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije med 29. julijem in 5. avgustom 2007 nogometni turnir izseljenskih ekip pod naslovom NOGOMETNI TURNIR IZSELJENCEV SLOVENIJA 2007.

 

Leta 2002 smo z NZS organizirali prvi nogometni turnir in 2004 drugega. Izkazala sta se kot zelo pozitivni izkušnji za slovenske športnike po svetu.

 

Cilj turnirja je ohranitev povezanosti Slovencev, rojenih po svetu, z matično domovino, saj v nogometnih ekipah nastopajo mladi ljudje, ki so se rodili že v tujini. Hkrati bodo potomci slovenskih izseljencev ob športnem druženju spoznali domovino svojih staršev oziroma dedov.

 

Na turnirju bodo sodelovala tri moštva iz Evrope, tri iz prekomorskih držav in dve iz Slovenije. Predvideno je 200 udeležencev.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja:             Slovenija

Mesec prireditve:                      29. julij – 5. avgust 2007

 

 

5. PROGRAMI ZA VKLJUČEVANJE REPATRIIRANIH SLOVENCEV

 

 

Minula leta je SVS zaradi ponujene pomoči prihajajočim Slovencem bistveno pripomoglo k odločanju rojakov za preselitev v Slovenijo. To pomoč zdaj nadaljuje z aktivnostmi, ki spodbujajo k hitrejšemu vživljanju v novo družbo in v nov kraj npr. tedenska športna in mesečna družabna srečanja.

 

Miklavževanje je stara slovenska navada, ki jo ohranjajo tudi drugod po svetu in repatriiranim Slovencem ni tuja, temveč jih dodatno povezuje z drugimi člani in utrjuje medsebojna znanstva.

 

Slovenja je dežela z bogatimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Z ogledom in poznavanjem teh se vživljamo v nov svet, ki se je odprl z repatriacijo.

 

Tečaj slovenščine za repatriirane Slovence: V zadnjih dveh letih se srečujemo z omejevanjem štipendij za odrasle. Štipendije se prednostno podeljujejo samo mlajšim kandidatom, ko so med repatriiranci Slovenci ravno neslovenski starši tisti, ki najbolj potrebujejo učenje slovenskega jezika, da se s tem znanjem čimprej zaposlijo in tako družina ne živi predolgo od državnih podpor. Žal obstoječa normativa ne dopušča izjem, zato obstaja samo še možnost študija kot samoplačnik, kar je za večino repatriirancev nemogoče. Zaprošamo Urad za fond vsaj dveh štipendij za reševanje najnujnejših slučajev.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Januar-december 2007/2008

 

 

6.  IZSELJENSKI ZBOROVSKI FESTIVAL

 

 

Utemeljitev: Vsa leta SVS podpira izvirno ustvarjalnost Slovencev po svetu, tako da posreduje pri iskanju podpore za slovenske glasbenike in zborovske skupine po svetu. Že nekaj let načrtujemo povabiti več slovenskih zborov. Urad pri tem projektu zaprošamo za sofinanciranje nekaterih stroškov, vsaj za štirikratno prenočitev in prehrano udeležencev, dvorano ter tisk programov in plakatov.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj prireditve:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Od 9. do 14. aprila 2007

 

 

7. GOSTOVANJE MPZ SLOMŠEK IZ BELGIJE

 

 

Utemeljitev: Vsa leta podpiramo izvirno ustvarjalnost Slovencev po svetu. Zbor Slomšek je eden od vodilnih izseljenskih zborov in že več desetletij najpomembnejši zbor med našimi rojaki v Belgiji, ki združuje tri generacije slovenskih pevcev.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj prireditve:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Od 9. do 14. aprila 2007

 

 

8. GOSTOVANJE MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA DRUŠTVA SLOVENCEV V MENDOZI

 

 

Utemeljitev: Vsa leta podpiramo izvirno ustvarjalnost Slovencev po svetu. Zbor Društva Slovencev v Mendozi je trenutno najboljši zbor med našimi rojaki v Argentini. Tako kot večina tradicionalnih slovenskih zborov po svetu združuje več generacij slovenskih pevcev in omogoča močno vez s slovensko kulturo doma in po svetu.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj prireditve:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Od 28. septembra do 9. oktobra 2007

 

 

 

9. SVETOVNO SREČANJE SLOVENSKE MLADINE

 

 

Utemeljitev: Gre za že tradicionalno srečanje mladine iz Evrope, prekomorskih držav in Slovenije. Celodnevna kulturna in družabna prireditev, ki se ob prihodu gostov v veliki meri povezuje z drugimi programi in dejavnosti v poletnem času (Vseslovenskim srečanjem v DZ, Programom 2007 za mlade in družine, ogledom kulturnih znamenitosti Slovenije dijakov iz prekomorskih držav, obiskom jezikovnih tečajev, 14. taborom Slovencev po svetu in pevsko glasbenim festivalom).

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj prireditve:             Slovenija

Mesec prireditve:                      julij 2007

 

 

10. CIKLUS PREDAVANJ  »SLOVENSKE IZSELJENSKE SKUPNOSTI SE PREDSTAVIJO«

 

 

Utemeljitev: Izseljensko društvo Slovenija v svetu želi predstaviti slovenski javnosti ustvarjalnost in delo slovenskih izseljencev v obliki literarnih, likovnih, gledaliških in multivizijskih večerov. Na razpolago bo tudi material kulturnih dejavnosti Slovencev po svetu: gledališke igre za odrasle in za otroke, pevsko-glasbeni koncerti, recitiranje, folklorni nastopi, idr., s katerimi se bodo večeri še dodatno popestrili. Te predstavitve bodo brez dvoma pomagale zlasti slovenskim mlajšim generacijam priti do zavesti, da Slovenci živijo in ohranjajo slovensko kulturo tudi daleč od matične domovine.  

 

Izvajalec: Izseljensko društvo Slovenija v svetu in slovenske izseljenske skupnosti

Mesec: Januar–december 2007 /januar–december  2008

 

 

 


 

11. ZBORNIK OB 14. IN OB 15. TABORU SLOVENCEV PO SVETU

 

 

Utemeljitev:  V štirinajstih letih je Izseljensko društvo Slovenija v svetu izvedlo vrsto dejavnosti na kulturnem področju z namenom, da ohrani slovensko zavest med Slovenci po svetu, da promovira slovensko kulturo v tujini, da predstavi delo slovenskih izseljencev v domovini ter da pomaga vračajočim se izseljencem. Mnogo pisanega in fotografskega gradiva, zbranega v knjižni obliki, bo služilo zlasti poznejšim generacijam ob proučevanju skrbi Republike Slovenije za slovenske izseljence.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Mesec:                                     November 2007 /november 2008

 

 

12. SPLETNA STRAN IZSELJENSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJA V SVETU

 

 

Utemeljitev: Izseljensko društvo Slovenija v svetu ima od 13. marca 1998 svojo spletno stran. Vse leto je spletna stran društva aktivna in v njej bralec lahko najde raznoliko in koristno informacijo. Možno je spremljati dogajanje društva, prebrati vabila na razne prireditve ter slikovno poročilo o njih. V knjigi gostov pa se marsikdo oglasi s pozdravom ali vprašanjem.

 

V zadnjih letih obisk spletne strani hitro narašča  – 10.000 obiskov na leto.

 

Poleg informacije o dejavnostih društva spletna stran Slovenija v svetu obvešča tudi o dogodkih, ki so zanimivi za izseljence in ki služijo kot stik med njimi. Spletna stran je tudi vir informacij za Slovence, ki prihajajo v Slovenijo na obisk ali si želijo vrniti v domovino; hkrati pa tisti Slovenci, ki nameravajo potovati v tujino, si preko spletne strani društva najdejo Slovence, ki živijo na najrazličnejših koncih sveta in jim lahko pomagajo. Spletna stran ima tudi koristne informacije preko povezav.

 

Glede na izkazano zanimanje izseljencev in ob dejstvu, da medmrežje postaja čedalje bolj aktualni vir informiranja in povezovanja Slovencev po svetu, posodabljamo našo spletno stran. Za slovenski  kulturni praznik smo odprli novo stran Kultura, pripravljamo pa še nekaj zanimivih strani.

 

Za dosego zastavljenega cilja potrebujemo strokovno pomoč in prosimo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za sofinanciranje posodobitve in vzdrževanja spletne strani.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Mesec:                                     januar-december 2007 / januar-december 2008

 

 

13. OPREMA KNJIŽNIC SLOVENSKIH DRUŠTEV PO SVETU

 

 

Utemeljitev:      Slovenske skupnosti po svetu se nenehno oglašajo s prošnjo za obnovitev in posodobitev njihovih knjižnic s kulturnim in drugim gradivom iz Slovenije. Namen društva je ohraniti zanimanje za slovensko kulturo pri Slovencih po svetu.

 

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Mesec:                                     November 2007 /november 2008

 

 

14. SLOVENIJA 2007 in 2008 – OBISK DOMOVINE SVOJIH PREDNIKOV –  

      SLOVENSKE DRUŽINE IZ SVETA OBIŠČEJO SVOJE KORENINE

 

 

Utemeljitev: Izseljensko društvo Slovenija v svetu preko raznih kulturnih in družabnih srečanj skuša privabiti slovenske družine po svetu v Slovenijo. Obiske slovenskih kulturnih in naravnih znamenitosti smo večkrat prilagajali zlasti otrokom in njihovim staršem predvsem preko razvedrilnih in didaktičnih programov, kjer so lahko otroci in starši preko razlag, igre in petja dodatno spoznavali vsak kraj.

 

V letih 2007 in 2008 bomo te obiske še bolj povezovali z rodnimi kraji obiskovalcev oziroma s kraji  njihovega izvora (14. in 15. tabor Slovencev po svetu). Ko govorimo o rodnem kraju, govorimo o organizirani lokalni skupnosti, ki sodeluje v  projektu utrjevanja slovenske identitete njihovih domačinov, katerim nudijo toplino in domačnost ob vsakem obisku ter jih spodbujajo k povezovanju s svojim krajem.

 

Izvajalec:                                  Izseljensko društvo Slovenija v svetu

Kraj dogajanja:             Slovenija

Mesec prireditve:                      Januar -december 2007 in 2008

 

 


 

DRUGI PROGRAMI V SKLOPU REDNEGA DELOVANJA

IZSELJENSKEGA DRUŠTVA SLOVENIJA V SVETU

 

 

1. SERVISIRANJE SLOVENSKIH SKUPNOSTI:

 

Kljub modernim komunikacijskim povezavam je vedno potrebna pomoč na kraju samem. Društvo SVS nudi posameznikom, predvsem pa organiziranim skupnostim v tujini svojo pomoč posebno pri njihovih stikih s Slovenijo,  pri izbiranju in pošiljanju materiala za šole, kot so učbeniki ter besedila za različne kulturne dejavnosti.

 

 

2. SERVISIRANJE POSAMEZNIKOM OB OBISKU V DOMOVINO

 

Mnogo starejših rojakov želijo obiskati svojo domovino, pa nimajo več sorodnikov in bližnjih prijateljev, ali pa ne želijo biti sorodnikom v breme. Večkrat nas zaprošajo za ugodne nastanitve ali pa za organiziran obisk domovine z nastanitvijo in včasih tudi z ogledi gotovih dogodkov ter slovenskih naravnih in kulturnih znamenitosti.

 

 

3. SODELOVANJE S KOMISIJO DZ ZA ODNOSE S SLOV. V ZAMEJSTVU IN PO SVETU

a)      Na vsakoletnem Vseslovenskem srečanju v DZ RS v mesecu juliju društvo sodeluje pri pripravi srečanja, posreduje gostujoče kulturne skupine iz izseljenstva ter vodi delovne skupine.

b)      Z zakonskimi pobudami (poglavje o repatriaciji pri zakonu za Slovence v zamejstvu in po svetu, pri zakonu o državljanstvu in pri zakonu za tujce o zadevi državljanstvo za Slovence po svetu ter pri zakonu o šolanju slovenskih izseljencev), ker s poznavanjem problematike na terenu lahko nudi realno stanje, ki ga je potrebno z zakonom določiti oz. rešiti.

 

 

4. REPATRIACIJA SLOVENSKIH IZSELJENCEV V DOMOVINO

 

Vsakega repatriiranega Slovenca, ki se javi, SVS spremlja pri urejanju potrebne dokumentacije ob vključevanju v slovensko družbo do nastanitve in zaposlitve.

Za lažjo vključevanje repatriirancev v slovensko družbo SVS mesečno in tudi tedensko pripravlja programe, kjer se lahko ti družijo z rojaki v Sloveniji. Poleg tega imajo na razpolago nekaj tradicionalnih srečanj:

a)      V mesecu maju je tradicionalno romanje na Brezje s piknikom, kjer je priložnost za druženje z vrstniki in drugimi Slovenci.

b)       Veliko Slovencev se je preselilo iz Argentine, zato vsaj enkrat na leto SVS pripravi Argentinski asado, ki se ga udeležujejo ne samo rojaki iz Argentine, temveč tudi prijatelji iz raznih krajev Slovenije.

c)      Blizu praznika vseh svetih SVS vabi člane in prijatelje k maši  za pokojne Slovence po svetu. Vsak od navzočih ima sorodnika ali znanca, ki je umrl v tujini, in se zato ob tej maši zbere lepo število ljudi.

d)      Tedenske športne dejavnosti za mladino se vrstijo predvsem v spomladanskem in poletnem času v Šentjakobu ob Savi. Za spodbudo k tej dejavnosti SVS organizira športna in družabna srečanja s Slovenci iz izseljenstva, zamejstva in Slovenije.

 

 

5. OBVEŠČANJE SLOVENSKE JAVNOSTI O IZSELJENSKI PROBLEMATIKI PREK MEDIJEV, predvsem prek radijskih valov in interneta.

 

 

6. MESEČNO SODELOVANJE Z REVIJO MOJA SLOVENIJA

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.     Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2006 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630