SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Tabori

 

 

Program 2005 - 12. TABOR SLOVENCEV PO SVETU


Simpozij

 

 

 

 

 

 

Verena Koršič Zorn,

tajnica Izseljenskega društva Slovenija v svetu

 

 

Oblikovalci letošnjega simpozija so trije ugledni slovenski kulturniki in raziskovalci: Ivo Jevnikar, Janko Zerzer in Andrej Vovko.

 

 

 

 

Ivo Jevnikar se je rodil leta 1954 v Trstu sedaj že pokojnemu očetu Martinu, po rodu Dolenjcu in beguncu v Trstu, znanemu slavistu, šolniku in publicistu, in materi Nedi Abram iz znane tržaške družine. Maturiral je na klasični gimnaziji v Trstu, kjer je tudi nadaljeval študije na pravni fakulteti. Po poklicu je časnikar, zaposlen na slovenskem radiu in televiziji javne družbe RAI v Trstu, trenutno tudi namestnik glavnega urednika časnikarskega oddelka. Že v mladih letih je živahno deloval v različnih mladinskih organizacijah, npr. skavtski in v Slovenskem kulturnem klubu. Predvsem pa je pomembno njegovo zgodnje politično delovanje v edini slovenski samostojni stranki v Italiji Slovenski skupnosti, kjer je opravljal več pomembnih funkcij. Trenutno pa je med člani Paritetnega odbora za uresničevanje zaščitnega zakona za Slovence v Italiji. V tržaški reviji Mladika in drugih zamejskih in matičnih publikacijah je objavil že več izvirnih člankov o manjšinskih in zgodovinskih vprašanjih Slovencev. Ivo Jevnikar bo prikazal bogat doprinos beguncev, ki so si za drugi dom izbrali slovensko ozemlje, ki je bilo dodeljeno Italiji, in se z vsem srcem vključili v manjšinsko skupnost, obenem pa ostali vezni člen med matico in zdomstvom.

 

Dr. Janko Zerzer se je rodil leta 1935 v Svečah na Koroškem. Maturiral je v Celovcu leta 1954. Na Dunaju je študiral zgodovino in germanistiko. Več let je poučeval na slovenski gimnaziji v Celovcu, na Višji šoli za gospodarske poklice v Št. Petru, kjer je bil nekaj časa tudi vodja šole, nato na slovenski kmetijski šoli v Podravljah. Že od dijaških let zavzeto deluje v slovenskih, predvsem kulturnih društvih. Bil je dvakrat predsednik Kluba slovenskih študentov na Dunaju, tajnik Narodnega sveta koroških Slovencev, pobudnik Koroških kulturnih dni, član in od leta 1983 predsednik Krščanske kulturne zveze in predsednik Slovenskega prosvetnega društva Kočna v Svečah ter pobudnik Sveškega slikarskega tedna. Bil je tudi član kulturnega sosveta pri Koroški deželni vladi in član sosveta za slovensko narodno skupnost pri uradu zveznega kanclerja. Sodeluje pri tedniku Nedelja, je avtor različnih publikacij od šolskih učbenikov do kulturnozgodovinskih vodnikov in tudi soavtor seznama dvojezičnih krajevnih imen južne Koroške. V današnjem prispevku bo osvetlil položaj beguncev na Koroškem, predvsem pa se ustavil pri vzvišeni vlogi duhovščine, v prvi vrsti salezijancev, ki so v življenju koroških Slovencev odigrali nenadomestljivo vlogo.

 

Dr. Andrej Vovko se je rodil leta 1947 v Seebodnu na Koroškem. Po osnovni šoli in gimnaziji v Ljubljani je na Filozofski fakulteti diplomiral iz zgodovine in zgodovine umetnosti in prejel tudi študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1978 je opravil magisterij na temo slovenskih beguncev iz Italije v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, leta 1992 pa je doktoriral z disertacijo o Družbi sv. Cirila in Metoda. Zaposlen je bil na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani, v Šolskem muzeju, na Inštitutu za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, sedaj pa je predstojnik Inštituta za kulturno zgodovino ZRC SAZU, obenem pa predava na mariborski Pedagoški fakulteti. Lansko leto je na Univerzi v Mariboru postal izredni profesor za novejšo in sodobno zgodovino. Njegovo znanstveno raziskovanje je usmerjeno predvsem v novejšo slovensko zgodovino in zajema vprašanja zamejstva, izseljenstva, šolsko problematiko, begunstvo, slovenska narodno-obrambna in narodno-prebudna društva in založbe, organizacije v pomoč izseljencem itd. Vovkov opus obsega 13 knjižnih enot (npr. Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, Prvih sto let Kranjsko slovenske katoliške jednote) in nad 1.000 znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov, ocen in poročil. Z referati je sodeloval na preko 30 znanstvenih simpozijih doma in po svetu. V vlogi moderatorja bo s svojimi opažanji, znanjem in izkušnjami obogatil izredno privlačno in skoraj popolnoma neobdelano tematiko letošnjega tabora.

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na kazalo      Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2005 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630