SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Vračajoči Program SVS Kultura Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Duhovnost Knjiga gostov Povezave
Tabori

 

 

Program 2005 - 12. TABOR SLOVENCEV PO SVETU


 

 

Priznanja

 

 

 

Pred nami je zbor Korotan

.

Zbor Korotan že nad petdeset let skrbno ohranja slovensko pesem v ZDA in jo kot najdražjo cvetico predaja mlajšim rodovom, da jo bodo znali tudi v prihodnosti vestno zalivati in uživati njen poživljajoči vonj. Rojstvo zbora sega v leto 1951, ko je v Clevelandu, v Slovenski pisarni prvič zapela skupina 18 fantov, ki jih je za petje navdušil in jih nato tudi vodil Metod Milač. Ko so se jim že čez kak mesec pridružila dekleta, si je zbor izbral ime Korotan, po zibelki slovenstva, naši lepi Koroški. V teh dolgih desetletjih je zbor imel veliko število nastopov v Clevelandu in drugih velikih ameriških mestih, kjer živijo slovenske skupnosti, pa tudi v Torontu v Kanadi, in s slovensko pesmijo rojakom blažil domotožje in hrepenenje, obenem pa tujce seznanjal z lepoto slovenskega melosa. Metod Milač je zbor vodil 11 let, sledili so mu Lado Lempl, Franček Gorenšek, Rudi Knez in Janez Sršen, ki zbor vodi še danes. Korotan je nastopal tudi že na Goriškem in Koroškem, pa tudi v Sloveniji ob obeh obiskih papeža Janeza Pavla II. Zbor nas bo sedaj razveselil s pesmimi: Gallusovo Gavisi sunt, Vilharjevi Bodi zdrava, domovina in Gor čez jezero v Miheličevi priredbi.

 

Po prelepih melodijah, ki nam jih je poklonil zbor Korotan, vabim k mikrofonu g. Franca Pukšiča.

Sedaj vabim k mikrofonu še g. Boštjana Kocmurja, da bo z g. Francem Pukšičem slovesno podelil priznanje in zahvalo za življenjsko delo g. Metodu Milaču, ustanovitelju zbora Korotan in gledališki skupini Slovenskega gledališča Buenos Aires ob 40-letnici njegovega delovanja.

 

Dr. Metod Milač se je rodil 2. oktobra 1924 na Prevaljah na Koroškem. Med drugo svetovno vojno je okusil italijansko ujetništvo in koncentracijsko taborišče na Rabu, prestal prisilno delo v Auschwitzu, nato pa doživel tudi vetrinjsko tragedijo. Prva povojna leta je preživel v avstrijskih begunskih taboriščih, leta 1950 pa se je izselil v ZDA. V Clevelandu se je preživljal z delom v tovarni, obenem pa vestno študiral. Diplomiral in magistriral je iz glasbe na clevelandskem glasbenem inštitutu. Dosegel je tudi magisterij iz bibliotekarstva in nad trideset let delal kot knjižničar glasbenega oddelka na univerzi Syracuse v zvezni državi New York. Ob upokojitvi leta 1992 je prejel častni naslov Emeritus. Njegova ljubezen je bila glasba, ki jo je začel študirati že v Ljubljani pri Antonu Ravniku, po vojni v Gradcu pri Waldemarju Blochu in Erichu Rabensteinerju, nazadnje pa pri Marcelu Dicku in Clementu Millerju na clevelandskem glasbenem inštitutu, kjer je leta 1991 tudi doktoriral iz muzikologije. Napisal je več strokovnih člankov v slovenščini in angleščini. Metod Milač je z ustanovitvijo zbora Korotan in njegovim enajstletnim vodenjem opravil veliko delo pri ohranjanju slovenske besede v izseljenstvu in za širjenje njenega poznavanja v tujem okolju. Prav ob tem zboru je Metod Milač razvijal tudi svojo skladateljsko ustvarjalnost.

 

Slovensko gledališče Buenos Aires praznuje letos 40-letnico delovanja. Ko so si slovenski begunci za silo uredili življenje v Argentini, so začeli tudi zavzeto kulturno delovati. Ustanovili so si gledališko skupino, ki je sprva uprizarjala slovenska dela, kasneje pa tudi dela iz svetovnega repertoarja, kar ni samo vplivalo na kulturo jezika med mladimi rodovi, ampak tudi na utrjevanje slovenske narodne zavesti.

Ob visokem delovnem jubileju se jim iskreno zahvaljujemo za eminentno poslanstvo, ki ga opravljajo v Argentini, in jim želimo še veliko nadaljnjega uspešnega dela.

 

 

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.    Vrnitev na vrh Vrnitev na kazalo      Vrnitev na vrh Vrnitev na prvo stran.

© COPYRIGHT 1998-2005 ID SVS. ISSN: 1408-9408. Vse pravice pridržane.


Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630