SVS Izseljensko društvo Slovenija v svetu Predstavitev Program SVS Kultura Izseljenska problematika Novosti SVS Tabori Slovencev po svetu Knjiga gostov Povezave
Program 1999

Vsem slovenskim skupnostim po svetu!

Kot vsako leto Vas vabimo tudi letos, da nam sporočite najkasneje do konca meseca avgusta t.l. Vaše načrtovane predloge, želje in potrebe kulturnega ustvarjanja in udejstvovanja tako v Sloveniji, kot v inozemstvu: razstave, prireditve, nastopi pevskih zborov, glasbenih, gledaliških in folklornih skupin ali posameznikov na literarnem, pevskem, znanstvenem ali strokovnem polju. Sporočite nam tudi potrebe za pomoč financiranja slovenskega tiska in radijskih oddaj pri Vas.

Ob nenehni skrbi za ohranjanje naše materine besede in sploh slovenskega življa, vključujemo to pot v naš program - s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport - tečaje slovenskega jezika po slovenskih skupnostih kjer ni strokovnih učnih moči.

Glavna tema našega letošnjega 5. rednega Tabora je bila:"Smernice za ohranjevanje slovenske kulture in šolstva med Slovenci po svetu", kjer je bila resno izražena želja o zamenjavi srednješolskih študentov v sodelovanju z rednim šolskem programom, tako v domovini, kot v svetu.

Prav tako je naše prizadevanje in skrb za pisano slovensko besedo s posredovanjem šolskih knjig in literature med Slovenci zunaj meja domovine. Eno vsakoletnih naših aktivnosti so tudi obiski maturantov iz sveta v Sloveniji. Ob vsakoletnih Taborih naše organizacije so srečanja zastopnikov slovenskih skupnosti iz sveta, kjer spoznavamo posamezna stanja naših skupnosti, njih želje, potrebe in ovire, katere skušamo reševati s skupnimi napori.

Ker je nujno, zaradi finančne pomoči Ministrstev, da Vaše želje in potrebe vključimo v program naše organizacije in pravočasno predložimo Ministrstvom, Vas prosimo, da tudi Vi nas pravočasno (do konca avgusta t.l.) obvestite o vsem!

Z željo uspeha našim skupnim prizadevanjem in skrbi za ohranitev slovenstva po svetu, Vas lepo pozdravljamo

Boštjan Kocmur, predsednik

Vrnitev na vrh Vrnitev na vrh strani.

Izseljensko društvo Slovenija v svetu
Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid
e-mail: drustvo.svs@guest.arnes.si
tel.: +386 (0)1 512-89-20
tel./fax: +386 (0)1 512-89-25
GSM: +386 (0)41 605-630